VTUA pakalpojuma saņemšanas laikā stingri jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Lai nodrošinātu darba nepārtrauktību un apturētu straujo COVID-19 infekcijas izplatību valstī, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) informē:

Traktortehnikas uzraudzības jomā

Pakalpojumus sniegs tikai pēc iepriekšēja pieraksta (neatkarīgi no sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esības). Tas nozīmē, ka pirms pakalpojumus saņemšanas ir iepriekš jāpiesaka un jārezervē pieņemšanas laiks sev ērtākajā vai tuvākajā VTUA nodaļas birojā.

Traktortehnikas vadītāju atestācija

Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes praktisko apmācību procesa norisi īsteno klātienē, kamēr teorētisko apmācību joprojām ir atļauts turpināt nodrošināt kā attālināti, tā klātienē.

Nozares muzeji

no 2022. gada 1. aprīļa K.Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” un Latvijas Lauksaimniecības muzejā tiek atcelti visi nozīmīgākie ierobežojumi muzeju darbībai, turpmāk:

  • Apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) ieteicams savstarpēji ievērot 2 metru distanci;
  • Nav ieteicama drūzmēšanās ne iekštelpās, ne ārtelpās, piemēram, pie ieejām vai izejām, pirms un pēc pasākuma un pasākumu pārtraukumos u.tml.;
  • Muzejā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • Muzeja iekštelpās nav jālieto sejas maskas un nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  • Muzeja rīkotajos pasākumos sejas maskas nav jālieto un nav noteikti to apmeklētāju skaita ierobežojumi.

Papildu informācija

Pirms pakalpojuma saņemšanas aicinām iepazīties un ievērot 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (spēkā esošā redakcija) noteiktās prasības.

Aicinām izprast noteikto drošības pasākumu būtību un tos ievērot, lai iespējami ātrāk stabilizētu epidemioloģisko situāciju valstī un veicinātu atgriešanos normālā ikdienā.

Pakalpojumu saņemšana COVID-19 laikā