VTUA pakalpojuma saņemšanas laikā stingri jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības

Lai nodrošinātu darba nepārtrauktību un apturētu straujo COVID-19 infekcijas izplatību valstī, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) informē:

Traktortehnikas uzraudzības jomā

Pakalpojumus sniegs tikai pēc iepriekšēja pieraksta (neatkarīgi no sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esības). Tas nozīmē, ka pirms pakalpojumus saņemšanas ir iepriekš jāpiesaka un jārezervē pieņemšanas laiks sev ērtākajā vai tuvākajā VTUA nodaļas birojā.

Tos VTUA publisko pakalpojumu veidus, kurus nav iespējams nodrošināt attālināti, klientam ir tiesības saņemt klātienē bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas, jo to nesniegšana rada risku cilvēku pamattiesību nodrošināšanai un sabiedrības drošībai, piemēram, traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašuma tiesību iegūšana vai maiņa, traktortehnikas un tās piekabju tehniskā stāvokļa kontrole, traktortehnikas vadītāju atestācija, vadītāja apliecības izsniegšana un maiņa.

Traktortehnikas vadītāju atestācija

Papildus informējam, ka traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes var atsākt praktisko apmācību procesa norisi klātienē epidemioloģiski drošā režīmā, kamēr teorētisko apmācību joprojām ir atļauts turpināt nodrošināt tikai attālināti.

Ja VTUA traktortehnikas vadītāju atestācijas laikā personai nepieciešama tulka klātbūtne, pirms eksāmena uzsākšanas klientam un tulkam obligāti jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas vai negatīva testa sertifikāts (jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti).

Nozares muzeji

K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” un Latvijas Lauksaimniecības muzejs tiek atvērti tikai epidemioloģiski drošā vidē (gan telpās, gan ārpus tām).

Iepriekš piesakot apmeklējumu, muzeji tiek atvērti tikai personām ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti). Netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē.

Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

Kas jāievēro pakalpojumu saņēmējiem?

Pakalpojuma saņemšanas vai muzeja apmeklējuma laikā stingri jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības - obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi (sejas maskas, respiratorus, higiēniskās maskas), jādezinficē rokas, jāievēro divu metru distanci un nodarbinātā norādījumi.

Pakalpojumu nedrīkst saņemt klients, kuram ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Klienta pienākums apliecināt, ka tas pēdējo 10 dienu laikā nav bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, tāpat pakalpojumu nedrīkst saņemt klients, kurš pēdējo 10 dienu laikā ir bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.

Papildu informācija

2021. gada 15. novembrī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Aicinām izprast noteikto drošības pasākumu būtību un tos ievērot, lai iespējami ātrāk stabilizētu epidemioloģisko situāciju valstī un veicinātu atgriešanos normālā ikdienā.

Pakalpojumu saņemšana COVID-19 laikā