Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu izpildes rādītāji, kuri atbilst 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” prasībām, par: