Jebkura persona, kurai ārvalstīs ir izdota transportlīdzekļu vadītāja apliecība, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku, var apmainīt ārvalstīs izdoto apliecību pret Latvijas traktortehnikas vadītāja apliecību.

Pienākums apmainīt ārvalstī izdoto transportlīdzekļu vadītāja apliecību ir personām, kuras ierodas Latvijā no trešajām valstīm un uzturas Latvijā ilgāk par vienu gadu (minētais neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai Apvienotās Karalistes izsniegtu vadītāja apliecību).

  • viņa personas dati ir iekļauti Fizisko personu reģistrā, tas nozīmē, ka viņam ir piešķirts Latvijas personas kods;
  • noteiktajā kārtībā sekmīgi veicis teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu pārbaudi;
  • nav konstatētas medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;
  • nav liegta šo tiesību iegūšana Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Apvienotajā Karalistē vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī nav spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai nav atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Lai apmainītu TR vadītāja apliecību, ārvalstniekam ir jābūt piešķirtam Latvijas personas kodam. Viņš, iepriekš sazinoties ar jebkuru VTUA klientu apkalpošanas vietu, klātienē iesniedz TR vadītāja apliecības oriģinālu (atsevišķos gadījumos - kopiju), personu apliecinošu dokumenta kopiju, uzraksta iesniegumu, tur norādot arī savu e-pasta adresi un tālruņa numuru un samaksā 120,00 EUR. Kopijas izgatavo uz vietas VTUA birojā. Ārvalstīs izdoto TR vadīšanas profesionālās kvalifikācijas dokumentu izvērtēšana notiek maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā.

TR vadītāja apliecības maiņas gadījumā Latvijas izdotajā apliecībā tiek norādītas tās pašas TR kategorijas, kas ir uzskaitītas ārvalsts TR vadītāja apliecībā vai tās, kas visprecīzāk atbilst maināmajās apliecībā norādītajām kategorijām (pēc TR jaudas, masas un funkcionalitātes).