Ārvalstīs izsniegtu traktortehnikas (turpmāk - TR) vadītāja apliecību apmainīt pret Latvijas var persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar valsts reģistros pieejamo informāciju, vismaz 185 dienas kalendārajā gadā, t.i., pēdējie seši mēneši ir Latvija (Ceļu satiksmes likuma 22. panta 1. daļa). Tiesa, šī norma neattiecas uz Ukrainas civiliedzīvotāju, par kuru ir iekļautas ziņas Fizisko personu reģistrā (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 21. pants).

Ārvalstnieks var iegūt Latvijas TR vadītāja tiesības, ja:

  • viņa personas dati ir iekļauti Fizisko personu reģistrā, tas nozīmē, ka viņam ir piešķirts Latvijas personas kods;
  • noteiktajā kārtībā sekmīgi veicis teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu pārbaudi;
  • nav konstatētas medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;
  • nav liegta šo tiesību iegūšana Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Apvienotajā Karalistē vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī nav spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai nav atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Lai apmainītu TR vadītāja apliecību, ārvalstniekam ir jābūt piešķirtam Latvijas personas kodam. Viņš, iepriekš sazinoties ar jebkuru VTUA biroju, klātienē iesniedz TR vadītāja apliecības oriģinālu (atsevišķos gadījumos - kopiju), personu apliecinošu dokumenta kopiju, uzraksta iesniegumu, tur norādot arī savu e-pasta adresi un tālruņa numuru un samaksā 120,00 EUR. Kopijas izgatavo uz vietas VTUA birojā. Ārvalstīs izdoto TR vadīšanas profesionālās kvalifikācijas dokumentu izvērtēšana notiek maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā.

TR vadītāja apliecības maiņas gadījumā Latvijas izdotajā apliecībā tiek norādītas tās pašas TR kategorijas, kas ir uzskaitītas ārvalsts TR vadītāja apliecībā vai tās, kas visprecīzāk atbilst maināmajās apliecībā norādītajām kategorijām (pēc TR jaudas, masas un funkcionalitātes).