Gada publiskie pārskati

Reizi gadā iestāde sagatavo publisko pārskatu par tās darbības rezultātiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Pārskatā pieejama apkopojoša informācija par iestādes mērķiem un darba rezultātiem, par finansējuma izlietojumu, kā arī par plānotajām prioritātēm nākamajam gadam
Skatīt vairāk

Grafiskā identitāte

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra vizuālajā identitātē lieto papildināto mazo valsts ģerboni un Latvijas zemes brūno toni
Skatīt vairāk

Aptaujas

Klientu aptaujas par iestādes darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti
Skatīt vairāk