Pakalpojumu saraksts

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu saraksts pieejams zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē!

Zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnes darbības mērķis ir nodrošināt Zemkopības ministrijas pakļautībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamību vienuviet, vismaz sniedzot informāciju par visiem pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī ļaujot lietotājam veikt atsevišķu pakalpojumu izpildi, t. sk., rēķinu apmaksu no sistēmas, kā arī iespēja aplūkot visu saņemto pakalpojumu, rēķinu un veikto inspekciju datus.

Vietnē ir ātri un ērti atrodama informācija par zemkopības nozares valsts pakalpojumiem vienuviet.

Veidlapas

Iesniedzamo traktortehnikas uzraudzības dokumentu VEIDLAPAS.

Pakalpojumu cena izziņai un liegumam

Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācijas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtās izziņas un aizlieguma atzīmes uzlikšanai vai noņemšana valsts informācijas sistēmā.

Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centri (KAC)

Aicinām apmeklēt Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrus, kas izveidoti lauksaimnieku un citu pakalpojumu lietotāju ērtībai.

Klientu apkalpošanas centrā ir pieejama informācija par pakalpojumiem, kurus piedāvā  Zemkopības ministrija un sešas tās padotībā esošās iestādes. Vairākiem no pakalpojumiem var iesniegt dokumentus gan papīra formātā, gan arī elektroniski. Klientu apkalpošanas centrā ir pieejami arī nozares publiskie bezmaksas datori, kurus apmeklētāji var izmantot gan aktuālās informācijas meklēšanai, gan dokumentu iesniegšanai elektroniski.

Latvijas zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem

Kā Latvijas zvērinātie tiesu izpildītāji un maksātnespējas administratori elektroniskā veidā var iegūt informāciju par fiziskai vai juridiskai personai piederošo traktortehniku vai tās piekabes vienībām no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras valsts informācijas sistēmas?