Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk - VTUA) amatpersonas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt VTUA direktoram.

Ja sākotnējo lēmumu administratīvajā lietā ir pieņēmis VTUA direktors, lēmumu mēneša laikā no spēkā stāšanas dienas var apstrīdēt Zemkopības ministrijā.

Apstrīdēšanas iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē tuvākajā VTUA klientu apkalpošanas vietā;
  • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz VTUA e-adresi vai e-pastu: pasts@vtua.gov.lv;
  • sūtot pa pastu vai arī slēgtā aploksnē Zemkopības ministrijas ēkas 1.stāvā ievietojot pastkastītē ar uzrakstu „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra”.

Iesniegumu papīra formā ir pašrocīgi jāparaksta.

Apstrīdēšanas iesniegumā ir jānorāda:

  • kuru lēmumu apstrīd (lēmuma izdevējiestādes nosaukums, lēmuma datums, numurs un lēmuma nosaukums);
  • kādā apjomā lēmumu apstrīd (pilnībā vai daļā);
  • kā izpaužas lēmuma nepareizība;
  • lūgumu (atcelt pilnībā lēmumu, atcelt daļā lēmumu, grozīt lēmumu pilnībā, grozīt lēmumu daļā, atzīt lēmumu par spēkā neesošu vai spēku zaudējušu u.c.).