Interešu pārstāvības reģistrā tiek publiskota informācija par interešu pārstāvi, ar kuru ir notikušas konsultācijas vai no kura ir saņemta informācija un kas attiecas uz lēmumu pieņemšanas jautājumiem Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā valsts funkciju īstenošanas nodrošināšanai

Interešu pārstāvības reģistrā ietveramie dati tiek atjaunoti.