Izvēles numura zīme un pēc individuāla pasūtījuma izgatavotas traktortehnikas vai tās piekabes izvēles numura zīmes.

B tipa izvēles numura zīmes:

Viencipara

Divciparu ar vienādiem cipariem

Trīsciparu, kas veido apaļu simtu

Kur visi trīs cipari ir vienādi

Četrciparu, kas veido apaļu tūkstoti

Kur visi četri cipari ir vienādi

  • kā arī  jebkuras citas numura zīmes, kas VTUA klientu apkalpošanas vietās netiek izsniegta pēc kārtas

Saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto, izvēles numura zīmes cena ir 81,40 EUR.

Izvēles numura zīmes pēc individuāla pasūtījuma:

Saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto, pēc individuāla pasūtījuma izgatavotas izvēles numura zīmes cena ir 569,15 EUR.

Lai saņemtu TR numura zīmi pēc individuāla pasūtījuma iesniegums ir jāiesniedz:

Iesniegumu papīra formā ir pašrocīgi jāparaksta.

Iesniegums TR izvēles A tipa numura zīmes iegādei

Numura zīmes A tipam simbolu kombinācija sastāv no vienas vai divām daļām (viena vai diviem vārdiem) vai simbolu grupa sadalāma divās daļās, kur augšējā vai apakšējā rindā var būt līdz pieciem simboliem
Skatīt vairāk