Izvēles numura zīme un pēc individuāla pasūtījuma izgatavotas traktortehnikas vai tās piekabes izvēles numura zīmes.

Izvēles numura zīmes:

Viencipara, piemēram

Divciparu ar vienādiem cipariem, piemēram

Trīsciparu, kas veido apaļu simtu, piemēram

Kur visi trīs cipari ir vienādi, piemēram

Četrciparu, kas veido apaļu tūkstoti, piemēram

Kur visi četri cipari ir vienādi, piemēram

  • kā arī  jebkuras citas numura zīmes, kas VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta reģionu nodaļu birojos netiek izsniegta pēc kārtas

Saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto, izvēles numura zīmes cena ir 40.00 EUR.

Izvēles numura zīmes pēc individuāla pasūtījuma:

Saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto, pēc individuāla pasūtījuma izgatavotas izvēles numura zīmes cena ir 569.15 EUR.