No 2015. gada 1. janvāra Ministru kabineta un tā padotības iestāžu galvenais vizuālās identitātes elements ir Latvijas ģerbonis, tādējādi simbolizējot valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts suverenitāti.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra kā zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde vizuālajā identitātē lieto papildināto mazo valsts ģerboni un Latvijas zemes brūno toni.

Lietojot vizuālo identitāti jāievēro Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte - grafiskais standarts.

Papildinātā mazā valsts ģerboņa versijas:

Horizontāls:

Vertikāls:

Valsts ģerboņa maksimālais izmērs nav ierobežots. Papildinātā mazā ģerboņa minimālais pieļaujamais augstuma izmērs ir 16 mm.

Valsts ģerboni neattēlo:

  • uz tādiem maza izmēra priekšmetiem, kur valsts ģerbonis nav saskatāms vai skaidri saprotams;
  • vietās, kas negarantē valsts ģerbonim pienācīgu cieņu tā izmantošanas īslaicīguma un mērķa dēļ (piemēram, piezīmju papīrs, sērkociņi, pārtikas iepakojums);
  • tehniski viegli pārlabojamā un fiziski nenoturīgā veidā;
  • uz raiba fona, kas apgrūtina tā saskatīšanu.

Vienotu vizuālo identitāti Ministru kabinetam un tam padotajām institūcijām nosaka: