Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošina valsts funkcijas traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanā, valsts tehniskajā uzraudzībā, tirgus uzraudzībā, mācību iestāžu uzraudzībā un vadītāju atestācijā sniedzot publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

Apmaksu klients veic tikai pamatojoties uz VTUA izrakstīto rēķinu vai klientam izsniegto elektroniskā kases aparāta (EKA) čeku, kurā tiek norādīti abu pušu rekvizīti, pakalpojumu nosaukumi un klientam apmaksājamā summa. Klients nedrīkst veikt  maksājumus, ja par pakalpojumiem nav sagatavots un izsniegts rēķins vai EKA čeks!

Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšana

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšana

42,69

0,00

42,69

Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības dublikāta noformēšana un izsniegšana

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības dublikāta noformēšana un izsniegšana

24,48

0,00

24,48

Rēķina–uzziņas veidlapu komplekts (10 gab.)

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Rēķina–uzziņas veidlapu komplekts (10 gab.)

18,00

0,00

18,00

Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana

25,00

0,00

25,00

Traktortehnikas tirdzniecības vietas jauna lietotāja izveide

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas lietotāju izveide

10,49

0,00

10,49

Traktortehnikas tirdzniecības vietas esoša lietotāja rekvizītu atjaunošana

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana

8,87

0,00

8,87