Zvanot uz uzticības tālruni +371 67027486, variet sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • iestādes darbinieku rīcību;
  • citiem jautājumiem iestādes darbā!

Jūsu viedoklis un ieteikumi palīdzēs kontrolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti. Uzticības tālrunis darbojas kā automātiskais atbildētājs.

Uzticības tālrunis