Traktortehnikas vadītāju kategorijas tiek grupētas pēc traktortehnikas specifikācijas un to galvenā izmantojuma veida:

  • TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem,
  • TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
  • TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
  • TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.

  Nepieciešamie dokumenti

  Lai uzsāktu traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanas vai apmaiņas procesu, pretendentam vispirms:

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • jāiesniedz viena foto kartīte dokumentiem (3x4 cm);
  • jāuzrāda transportlīdzekļa vadītāja apliecība (ja tāda ir);
  • jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītāja veselības pārbaudei (ar atzīmi pašgājējmašīnas);
  • jānomaksā naudas sodi, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti);
  • jāuzrāda pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;
  • jāveic samaksa TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu birojā uz vietas.

  Traktortehnikas vadītāju eksaminācija

  TR vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi veikta teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību, teorētiskā eksāmena par TR ekspluatācijas drošību un TR praktiskās vadīšanas eksāmena
  Skatīt vairāk

  Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa

  Traktortehnikas vadītāju kategorijas pēc traktortehnikas specifikācijas un to galvenā izmantojuma veidi
  Skatīt vairāk

  Ārvalstīs izsniegtās traktortehnikas vadītāja apliecības maiņa

  Ārvalstīs izsniegtas traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa pret Latvijas
  Skatīt vairāk
  Traktortehnikas vadītāju apliecības paraugs

  Traktortehnikas izglītības iestādes paškontroles anketa

  Tās mērķis ir palīdzēt pārliecināties par izglītības iestādes atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām
  Skatīt vairāk