Traktortehnikas vadītāju eksaminācija

Traktortehnikas vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi veikta teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību, teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena.

Pakalpojumi un to izmaksas

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz pakalpojumus traktortehnikas vadītāju uzraudzības jomā:

 • Traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa vai atjaunošana;
 • Traktortehnikas vadītāju apmācības iestāžu reģistrācija;
 • Traktortehnikas vadītāju praktiskās apmācības instruktoru apliecības izsniegšana, apmaiņa vai atjaunošana;
 • Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas vadītājiem.

Eksāmena paraugi

Teorētiskais eksāmens par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (CSN eksāmens)

Lai sāktu pildīt ceļu satiksmes noteikumu teorētisko testu, izvēlieties kategorijas sadaļu un tikai tad spiediet pogu "Turpināt".

Teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (Ekspluatācijas eksāmens) paraugi

Ieteicamais literatūras saraksts un eksaminācijas jautājumi par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (Ekspluatācijas eksāmenam):

Traktortehnikas vadītāju kategorijas

Pēc traktortehnikas specifikācijas un to galvenā izmantojuma veida grupētas šādi:

 • TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem,
 • TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
 • TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
 • TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.

Nepieciešamie dokumenti

Lai uzsāktu traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanas vai apmaiņas procesu, pretendentam vispirms:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • jāiesniedz viena foto kartīte dokumentiem (3x4 cm);
 • jāuzrāda transportlīdzekļa vadītāja apliecība (ja tāda ir);
 • jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītāja veselības pārbaudei (ar atzīmi pašgājējmašīnas);
 • jānomaksā naudas sodi, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti);
 • jāuzrāda pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;
 • jāveic samaksa TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu birojā uz vietas.
Paraugi

Traktortehnikas vadītāju apliecības paraugs:

Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas paraugs:

Traktortehnikas vadītāju eksaminācija

TR vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi veikta teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību, teorētiskā eksāmena par TR ekspluatācijas drošību un TR praktiskās vadīšanas eksāmena
Skatīt vairāk

Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa

Traktortehnikas vadītāju kategorijas pēc traktortehnikas specifikācijas un to galvenā izmantojuma veidi
Skatīt vairāk

Traktortehnikas izglītības iestādes paškontroles anketa

Tās mērķis ir palīdzēt pārliecināties par izglītības iestādes atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām
Skatīt vairāk

Ceļu satiksmes noteikumu tests

Lai sāktu pildīt ceļu satiksmes noteikumu teorētisko testu, izvēlieties kategorijas sadaļu un tikai tad spiediet pogu "Turpināt". CSN testu atbalsta tikai Google Chrome, Mozilla Firefox un Opera pārlūki.
Skatīt vairāk