Visiem tirdzniecības uzņēmumiem (komersanti), kuri veic tirdzniecību ar TR, tās piekabēm un numurētiem agregātiem ir jābūt reģistrētiem VTUA.

   komersantam iesniegumu par tirdzniecības vietas reģistrāciju jāiesniedz tuvākajā vai ērtākajā VTUA klientu apkalpošanas vietā.

   Kopā ar pieteikumu komersantam jāiesniedz:

   • tirdzniecības vietas plāns (Zemes robežu plāns, ēkas inventarizācijas lietas plāns vai tml.). Tirdzniecības vietas plānā ir jābūt norādītai un objektīvi saprotamai tirdzniecības vietas atrašanās vietai, kā arī tirdzniecības telpu un teritorijas izvietojumam (iesniedz kopiju, uzrādot orģinālu dokumentu);
   • apliecinājums par tirdzniecības vietas lietošanas vai īpašuma tiesībām (piem., nomas līgums, zemesgrāmatu apliecība vai  tml.). Informāciju par komersanta tirdzniecības vietas lietošanas vai īpašuma tiesībām var norādīt un apliecināt arī iesniegumā tirdzniecības vietas reģistrācijai.

   Lai reģistrētu tirdzniecības vietu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto, komersantam jāiesniedz saites pielikumā minētie dokumenti un norādītie dati.

   Noformēts rēķins - uzziņa ir viens no īpašuma apliecinošiem dokumentiem, ko komersants saviem klientiem izsniedz par veiktu tirdzniecību ar TR, tās piekabēm vai numurētiem agregātiem.

   Komersantam rēķins - uzziņa jānoformē elektroniski, izmantojot informatīvo sistēmu. Informatīvās sistēmas piekļuvi un izmantošanas tiesības komersants iegūst, noslēdzot līgumu ar VTUA.

   Pēc līguma noslēgšanas komersants iesniedz paziņojumu par personām, kurām piešķirtas tiesības pieņemt TR, tās piekabi vai numurēto agregātu tirdzniecībā un izsniegt rēķinu - uzziņu.

   Tās personas, kuras būs iekļautas paziņojuma veidlapas sarakstā, iepazīstas ar

   aizpilda un paraksta Informācijas drošības noteikumu ievērošanas apliecinājumu, ko pievieno paziņojumam.

   Ja tiek mainītas tirdzniecības reģistrācijas apliecībā norādītā informācija par komersantu, mēneša laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz VTUA iesniegumu un izmaiņas apliecinošu dokumentu, t. sk., arī par mainīto komersanta kontaktpersonu un atrašanās vietu.

   Iesniegumā tirdzniecības vietas reģistrācijai obligāti jānorāda Traktortehnikas grupa:

   • Autogreiders,
   • Buldozers,
   • Ceļa būves mašīna,
   • Komunālā mašīna,
   • Ekskavators,
   • Universālā pašgājējmašīna,
   • Graudaugu kombains,
   • Meža mašīna,
   • Pašgājējs iekrāvējs,
   • Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs,
   • Pašgājējs - zāles pļāvējs,
   • Smalcinātājs,
   • Speciālā pašgājēja tehnika,
   • Traktors,
   • Traktora piekabe.

   Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties:

   Gints Silavs

   Zemgales reģiona nodaļas vadītājs - Bebru iela 108, Jēkabpils, LV-5201
   gints.silavs [at] vtua.gov.lv