Tirdzniecības reģistrācija

Visiem tirdzniecības uzņēmumiem (turpmāk – komersanti), kuri veic tirdzniecību ar traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem jāreģistrējas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (turpmāk tekstā - VTUA). Iesniegumu par tirdzniecības vietas reģistrāciju komersantam jāiesniedz tuvākajā vai ērtākajā VTUA klientu apkalpošanas vietā.

Pieteikums

Iesniedzamo traktortehnikas tirdzniecības dokumentu veidlapas.

Kopā ar pieteikumu komersantam jāiesniedz:

 • tirdzniecības vietas plāns (Zemes robežu plāns, ēkas inventarizācijas lietas plāns vai tml.). tirdzniecības vietas plānā ir jābūt norādītai un objektīvi saprotamai tirdzniecības vietas atrašanās vietai, kā arī tirdzniecības telpu un teritorijas izvietojumam (iesniedz kopiju, uzrādot orģinālu dokumentu);
 • apliecinājums par tirdzniecības vietas lietošanas vai īpašuma tiesībām (piem., nomas līgums, Zemesgrāmatu apliecība vai  tml.). Informāciju par komersanta tirdzniecības vietas lietošanas vai īpašuma tiesībām var norādīt un apliecināt arī iesniegumā tirdzniecības vietas reģistrācijai.

Iesniegšanas dokumentu paškontrole

Dokumenti/dati, kas komersantam jāiesniedz, lai reģistrētu tirdzniecības vietu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto.

Rēķins - uzziņa

Lai komersants veiktu tirdzniecību ar traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem, tam ir nepieciešams par darījuma faktu saviem klientiem izsniegt noformētu rēķinu - uzziņu, kas ir viens no īpašuma apliecinošajiem dokumentiem. Savukārt rēķins - uzziņa jānoformē izmantojot informatīvo sistēmu (elektroniski). Informatīvās sistēmas piekļuvi un izmantošanu komersants iegūst, noslēdzot līgumu ar VTUA.

Pēc līguma noslēgšanas komersants iesniedz paziņojumu par personām, kurām piešķirtas tiesības pieņemt traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu tirdzniecībā un izsniegt rēķinu - uzziņu. Tās personas, kuras būs iekļautas paziņojuma veidlapas sarakstā, aizpilda un paraksta "Saistību rakstu" (katrs divos eksemplāros), ko pievieno paziņojumam. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties:

  Gints Silavs

  Zemgales reģiona nodaļas vadītājs - Bebru iela 108, Jēkabpils, LV-5201
  gints.silavs [at] vtua.gov.lv

  Izmaiņas

  Ja tiek mainītas tirdzniecības reģistrācijas apliecībā norādītā informācija par komersantu, mēneša laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz VTUA iesniegumu un izmaiņas apliecinošu dokumentu, t. sk., arī par mainīto komersanta kontaktpersonu un atrašanās vietu.

  Iesniegumā

  Iesniegumā tirdzniecības vietas reģistrācijai obligāti jānorāda Traktortehnikas grupa:

  • Autogreiders,
  • Buldozers,
  • Ceļa būves mašīna,
  • Komunālā mašīna,
  • Ekskavators,
  • Universālā pašgājējmašīna,
  • Graudaugu kombains,
  • Meža mašīna,
  • Pašgājējs iekrāvējs,
  • Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs,
  • Pašgājējs - zāles pļāvējs,
  • Smalcinātājs,
  • Speciālā pašgājēja tehnika,
  • Traktors,
  • Traktora piekabe.