Darbinieki

Ģirts Skrīvelis

Tehniskās uzraudzības departamenta vadītājs
girts.skrivelis [at] vtua.gov.lv

Galvenie departamenta uzdevumi:

 • koordinē un kontrolē VTUA darbību traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanas jomā;
 • uzrauga un kontrolē VTUA darbību traktortehnikas, tās piekabju valsts tehniskās kontroles jomā, kā arī kontrolē ekspluatācijā esošās traktortehnikas tehnisko stāvokli un atļaujas piedalīties ceļu satiksmē izsniegšanu;
 • kontrolē VTUA darbību traktortehnikas vadītāju un instruktoru apmācības, kā arī traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas procesu;
 • izsniedz mācību karti (mācību atļauju) komersantam un izglītības iestādei, kas vēlas nodarboties ar traktortehnikas vadītāju apmācību;
 • uzrauga traktortehnikas un tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu reģistrēšanu un dzēšanu;
 • koordinē VTUA darbību traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzībā;
 • reģistrē traktortehnikas, to piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietu un izsniedz tirdzniecības vietas atļauju;
 • nodrošināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanu kā “A” tipa inspicēšanas institūcijai pēc akreditācijas iziešanas Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un sertifikāta saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienestā;
 • apkopo reģionu nodaļu vadītāju sniegto informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, sagatavo un iesniedz VTUA direktoram ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās;
 • organizē pasākumus, lai nodrošinātu VIS ievadīto datu atbilstību dokumentos norādītajai informācijai. Nodrošina veikto pasākumu dokumentēšanu, izvērtēšanu un pieļauto nepilnību novēršanu;
 • seko līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos aktos un nodrošina spēkā esošo normatīvo aktu vai citu dokumentu aktualizāciju TUD kompetences ietvaros;
 • izstrādā iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus TUD kompetences ietvaros un nodrošina to virzību līdz to pieņemšanai.