Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošina valsts funkcijas traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanā, valsts tehniskajā uzraudzībā, tirgus uzraudzībā, mācību iestāžu uzraudzībā un vadītāju atestācijā sniedzot publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

Apmaksu klients veic tikai pamatojoties uz VTUA izrakstīto rēķinu vai klientam izsniegto elektroniskā kases aparāta (EKA) čeku, kurā tiek norādīti abu pušu rekvizīti, pakalpojumu nosaukumi un klientam apmaksājamā summa. Klients nedrīkst veikt  maksājumus, ja par pakalpojumiem nav sagatavots un izsniegts rēķins vai EKA čeks!

Cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0,95 EUR apmērā, kā arī transporta nodrošinājums:

  • izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates vietu - 10,00 EUR no personas (juridiskas vai fiziskas, neatkarīgi no traktortehnikas vai piekabju skaita) vai;
  • izbraukums uz klienta noteikto adresi pakalpojumu nodrošināšanai - 30,00 EUR no personas, kas pieteica pakalpojumu uz savu adresi.

Traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas (vienas vienības) valsts tehniskā apskate

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas valsts tehniskā apskate

23,49

-

23,49

Valsts tehniskās apskates uzlīme vai talons

3,50

-

3,50

Atļauja piedalīties ceļu satiksmē

2,85

-

2,85

Kopā

29,84

-

29,84*

Piezīme:

Traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas atkārtota valsts tehniskā apskate

13,00

-

13,00

Piekabes valsts tehniskās apskate

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Piekabes valsts tehniskā apskate

17,48

-

17,48

Valsts tehniskās apskates uzlīme vai talons

3,50

-

3,50

Atļauja piedalīties ceļu satiksmē

2,85

-

2,85

Kopā

23,89

-

23,89*

Piezīme:

Piekabes atkārtota valsts tehniskā apskate

8,50

-

8,50

Traktortehnikas (izņemot traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) valsts tehniskā apskate

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas (izņemot traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) valsts tehniskā apskate

34,92

-

34,92

Valsts tehniskās apskates uzlīme vai talons

3,50

-

3,50

Atļauja piedalīties ceļu satiksmē

2,85

-

2,85

Kopā

41,27

-

41,27*

Piezīme:

Traktortehnikas (izņemot traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) atkārtota valsts tehniskā apskate

21,75

-

21,75

Tehniskās apskates uzlīmes izsniegšana jaunai traktortehnikai un talona izsniegšana piekabei, tehniskās apskates uzlīmes vai talona dublikāta izsniegšana un apmaiņa

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Valsts tehniskās apskates uzlīme vai talons

3,50

-

3,50

Atļauja piedalīties ceļu satiksmē

2,85

-

2,85

Kopā

6,35

-

6,35*