Tehniskās prasības lauksaimniecībā izmantojamo traktoru sagatavošanai meža darbiem*

Traktoru obligātais aprīkojums meža darbiem ir:

  1. aizsargrāmis motora pārsega, kabīnes un priekšēja stikla aizsardzībai no krītošiem priekšmetiem;
  2. radiatora aizsargrežģis;
  3. dzinēja kartera un kardānpārvadu aizsargbruņa;
  4. riepu ventiļu aizsargi;
  5. gaismas signālierīču aizsardzība.

Ņemot vērā traktoru ekspluatācijas apstākļus, papildus tie var tikt aprīkoti ar:

  1. sānu stiklu aizsargrežģiem;
  2. aizmugurējā stikla aizsargrežģi;
  3. atlokamu kāpsli;
  4. papildus darba apgaismojumu.

Aizsargkonstrukciju stiprināšanai maksimāli jāizmanto tehnoloģiskie urbumi, citi piemērotie konstrukciju elementi, minimāli pielietojot metināšanu.

Konstrukcijas nedrīkst būtiski pasliktināt pārredzamību un traucēt traktora tehnisko apkalpošanas veikšanu.

* Ja lauksaimniecības traktors ir aprīkots ar ražotāja rūpnieciski izgatavotu aizsargaprīkojumu meža darbiem un to apliecina ražotāja dokumentācija (tehniskā specifikācija, ražotāja sertifikāti) minētās prasības nav jāpiemēro.