Šajā sadaļā ir pieejams plašs materiālu klāsts par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem lauksaimniecības vai tehniskās uzraudzības jomā.

Materiālus izstrādājusi AS “Sadales tīkls”. Plašāk skatīt tīmekļa vietni AS “Sadales tīkls”.

  Vidēji divas reizes dienā AS “Sadales tīkls” reģistrē elektrotīkla bojājumus, kurus izraisa būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes un citu saimniecisko darbu veicēji. Katrs šāds bojājums rada elektroapgādes pārtraukumu klientiem, zaudējumus AS “Sadales tīkls” un brīdī, kad tehnika ir saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai blakus esošās personas var gūt nāvējošu elektrotraumu. AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas drošības un tehnoloģiskās prasības.

  Veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, jāievēro drošības noteikumi! (A4, 2 lpp.)

  Darbā ar smago un speciālo tehniku atceries par drošību - strādājot elektrības kabeļlīniju vai gaismvadu tuvumā, jāievēro piesardzība!

  Droši darbi elektrolīniju tuvumā

  Materiālus izstrādājusi Valsts darba inspekcija. Plašāk skatīt tīmekļa vietni www.stradavesels.lv.

  Plakāts par darba drošību, aicinot uzturēt darba aprīkojumu - traktoru - darba kārtībā un regulāri veikt tehniskās apkopes. Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.

  Plakāts "Uzturi darba aprīkojumu kārtībā! Traktors" (A3, 1 lpp.)

  Plakāts par darba drošību, informējot par svarīgākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot ar traktoru un kā rīkoties, lai strādātu droši.

  Plakāts "Svarīgākie riski, ja Tu strādā ar TRAKTORU" (A4, 1 lpp.)

  Plakāts par darba drošību, kas informē par nelaimes gadījumu risku kā vienu no izplatītākajiem riska faktoriem lauksaimniecībā. Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.

  Plakāts "Sargies - NELAIMES GADĪJUMI! Lauksaimniecība" (A3, 1 lpp.)

  Prakses standarts ir darba aizsardzības prasību piemērošanu paskaidrojošs dokuments , kas izstrādāts ar mērķi atvieglot darba aizsardzības normatīvo aktu prasību piemērošanu un izpildi, kas ir darba devēju pienākums. Tajā ir apkopotas lauksaimniecības nozarei saistošās prasības, kā arī ar specifiskiem piemēriem skaidrota šo prasību piemērošana uzņēmumos. Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.

  Prakses standarts "Darba aizsardzības prasības lauksaimniecībā" (A4, 166 lpp.)

  Informatīvais materiāls ar mērķi informēt darba aizsardzības speciālistus un darba devējus par svarīgākajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem lauksaimniecības darbiniekiem, kuri nodarbināti lopkopības, graudkopības, dārzkopības, meliorācijas u. c. lauksaimniecības darbos.

  Brošūra "Darba aizsardzības prasības lauksaimniecībā" (A5, 24 lpp.)

  Atgādne ar mērķi informēt par svarīgākajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot graudkopības un dārzeņu audzēšanas nozarē

  Atgādne "Darba aizsardzība graudkopībā un dārzeņu audzēšanā" (A6, 16 lpp.)

  Plakāts par svarīgākiem riskiem un darba aizsardzības prasībām, strādājot ar hārvesteru mežā. Padomi, kā rīkoties, lai strādātu droši.

  Plakāts "Svarīgākie riski darbā ar hārvesteru mežā" (A4, 1 lpp.)

  Plakāts par svarīgākiem riskiem un darba aizsardzības prasībām, strādājot ar forvārderu mežā. Padomi, kā rīkoties, lai strādātu droši.

  Plakāts "Svarīgākie riski darbā ar forvārderu mežā" (A4, 1 lpp.)

  Šī materiāla mērķis ir informēt darba aizsardzības speciālistus un darba devējus par svarīgākajām darba aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot ceļu būves nozarē.

  Brošūra "Darba aizsardzības prasības ceļu būvē" (A5, 16 lpp.)

  Šīs atgādnes mērķis ir informēt par svarīgākajām darba aizsardzības prasībām, strādājot ceļu būves nozarē, kā arī iepazīstināt ar būtiskākajiem darba vides riska faktoriem un iespējamo rīcību riska samazināšanai.

  "Atgādne ceļu būvē nodarbinātajiem" (A6, 16 lpp.)

  Atgādne ar mērķi informēt par svarīgākajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot karjeros.

  Atgādne "Darba aizsardzības prasības karjeros" (A6; 16 lpp.)

  LAALRUTA sagatavots informatīvs materiāls par to, kādi ir 10 drošības pamatnoteikumi, lai droši un pareizi lietotu aizsargcimdus (kā tos uzvilkt, kā novilkt, kā glabāt utt.), strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Sagatavots 2012. gadā, A4 formātā, 2 lapas

  Droša aizsargcimdu lietošana, lietojot augu aizsardzības līdzekļus

  Rokasgrāmata par drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Sagatavotājs: Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija, 2013. gads, 52. lapas

  Rokasgrāmata "Augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi"

  Informatīvs materiāls par 10 svarīgākajiem ieteikumiem par pareizu un drošu individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Sagatavotājs: LAALRUTA, 2014. gadā, A4 formāts, 2 lapas.

  10 ieteikumi drošai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai!

  Plakāts par svarīgākiem riskiem un darba aizsardzības prasībām, strādājot ar frontālo iekrāvēju. Padomi, kā rīkoties, lai strādātu droši.

  Plakāts "Svarīgākie riski darbā ar frontālo iekrāvēju" (A4, 1 lpp.)

  Plakāts par darba drošību, informējot par svarīgākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot ar zāles pļāvēju un kā rīkoties, lai strādātu droši.

  Plakāts "Svarīgākie riski, ja Tu strādā ar ZĀLES PĻĀVĒJU" (A4, 1 lpp.)