Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra veic klientu apmierinātības mērījumus, lai novērtētu iestādes darbu, sniegto pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitāti.

VTUA pateicas klientiem un sadarbības partneriem par piedalīšanos aptaujās!

Saņemtie ieteikumi tiek izvērtēti un ņemti vērā, lai uzlabotu un attīstītu traktortehnikas uzraudzības procesus, kā arī iestādes darbu. Ar to īstenojot proaktīvu, inovatīvu un klientorientētu valsts pārvaldes iestādi, kas veicina valsts tautsaimniecības attīstību.

Vērtējums par VTUA darbu kopumā 2023

Klientu aptaujas anketas rezultāti