Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz pakalpojumus traktortehnikas uzraudzības jomā, saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

Apmaksu klients veic tikai pamatojoties uz VTUA izrakstīto rēķinu vai klientam izsniegto elektroniskā kases aparāta (EKA) čeku, kurā tiek norādīti abu pušu rekvizīti, pakalpojumu nosaukumi un klientam apmaksājamā summa. Klients nedrīkst veikt maksājumus, ja par pakalpojumiem nav sagatavots un izsniegts rēķins vai EKA čeks!

Cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0,95 EUR apmērā, kā arī transporta nodrošinājums:

  • ja tehnisko datu salīdzināšanu veic pie biroja, maksu par transporta nodrošinājumu nepiemēro;
  • ja tehnisko datu salīdzināšanu veic VTUA noteiktajā vietā (tehnisko apskašu grafikā), izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates vietu 10,00 EUR;
  • ja tehnisko datu salīdzināšanu veic klienta pieteiktajā adresē – izbraukums uz klienta noteikto adresi pakalpojumu nodrošināšanai 30,00 EUR.

** Pakalpojums tiek sniegts tikai pēc klienta veiktās priekšapmaksas.

Jaunas traktortehnikas vai tās piekabes vai ārvalstīs reģistrētas vai nereģistrētas lietotas traktortehnikas vai tās piekabes pirmreizēja reģistrācija

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā)

14,53

-

14,53

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana

13,94

-

13,94

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas dokumentu izvērtēšana

9,80

-

9,80

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana

12,60

-

12,60

Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme

21,40

-

21,40

Kopā

72,27

-

72,27*

Traktortehnikas piekabes, kas pārbūvēta no automobiļu piekabes, pirmreizējā reģistrācija

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā)

14,53

-

14,53

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana

13,94

-

13,94

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas dokumentu izvērtēšana

9,80

-

9,80

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana

12,60

-

12,60

Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme

21,40

-

21,40

Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves atzinums

30,00

-

30,00

Kopā

102,27

-

102,27

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija ar reģistrācijas numura zīmes izsniegšanu, ja tehnika nav noņemta no uzskaites

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašnieka vai turētāja maiņa

13,43

-

13,43

Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme

21,40

-

21,40

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas dokumentu izvērtēšana

9,80

-

9,80

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta noņemšana no uzskaites

4,00

-

4,00

Kopā

52,77

-

52,77*

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas apliecības izsniegšana nozaudēšanas gadījumā

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā

16,64

-

16,64

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana

12,60

-

12,60

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana

13,94

-

13,94

Kopā

43,18

-

43,18*

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas apliecības izsniegšana bojātas apliecības vietā

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā

16,64

-

16,64

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana

13,94

-

13,94

Kopā

30,58

-

30,58*

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas apliecības izsniegšana nozagtas apliecības vietā

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā

16,64

-

16,64

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana

12,60

-

12,60

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana

13,94

-

13,94

Kopā

43,18

-

43,18*

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas numura zīmes izsniegšana zudušas vai standartam neatbilstošas valsts reģistrācijas numura zīmes vietā

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā

16,64

-

16,64

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana

12,60

-

12,60

Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme

21,40

-

21,40

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana

13,94

-

13,94

Kopā

64,58

-

64,58*

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas numura zīmes izsniegšana bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes vietā

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā

16,64

-

16,64

Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme

21,40

-

21,40

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana

13,94

-

13,94

Kopā

51,98

-

51,98*

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas numura zīmes izsniegšana nozagtas valsts reģistrācijas numura zīmes vietā

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā

16,64

-

16,64

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana

12,60

-

12,60

Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme

21,40

-

21,40

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana

13,94

-

13,94

Kopā

64,58

-

64,58*

Papildu pirmreizējai reģistrācijai vai īpašnieku maiņai, vai reģistrācijas numura zīmes maiņai

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma)**

569,15

-

569,15

Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle

60,00

-

60,00

Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana

95,00

-

95,00

Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana pēc individuāla pasūtījuma

150,00

-

150,00

Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes glabāšana līdz 12 mēnešiem

35,00

-

35,00

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu, kā arī tehnisko datu izmaiņu reģistrācija

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā

16,64

-

16,64

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana

13,94

-

13,94

Kopā

30,58

-

30,58*

Maināmās velkamās iekārtas vai maināma tehnoloģiskā agregāta pirmreizējā reģistrācija

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā)

14,53

-

14,53

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana

12,60

-

12,60

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas dokumentu izvērtēšana

9,80

-

9,80

Izziņas izdruka no valsts informācijas sistēmas par īpašuma tiesību iegūšanu vai maiņu uz maināmo velkamo iekārtu vai maināmo tehnoloģisko agregātu

1,98

-

1,98

Kopā

38,91

-

38,91*

Traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites bez īpašnieka maiņas

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā

16,64

-

16,64

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta noņemšana no uzskaites

4,00

-

4,00

Kopā

20,64

-

20,64*

Papildu pakalpojumi:

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Tranzīta numura un apliecības izsniegšana

21,60

-

21,60

Atkārtota tranzīta numura apliecības izsniegšana

10,80

-

10,80

Papildu pakalpojumi:

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana (ja normatīvie akti to nosaka)

12,60

-

12,60

Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas dokumentu izvērtēšana

9,80

-

9,80

Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, maināmajai velkamajai iekārtai vai tehnoloģiskajam agregātam

14,00

-

14,00

Traktortehnikas vai tās piekabes 1. kategorijas pārbūves atzinums (ja normatīvie akti to nosaka)

30,00

-

30,00