Komercķīlas uzlikšana/noņemšana traktortehnikai vai tās piekabei

Lai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs varētu veikt komercķīlas uzlikšanu/noņemšanu traktortehnikas vai tās piekabes vienai vienībai, klients pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā klientam nepieciešams veikt maksājumu 10.00 EUR apmērā saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", pielikuma 40.punktu, nodrošinot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojuma "Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā" apmaksu.

Maksas pakalpojuma apmaksa 10.00 EUR apmērā veicama uz norādīto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras kontu Valsts kasē, norādot sekojošus rekvizītus:

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010,

PVN kods: LV90001834941,

Konts: LV92TREL2160387005000

Valsts kase, kods: TRELLV22

Ieņēmumu kods:  21399