Komercķīlas uzlikšana/noņemšana traktortehnikai vai tās piekabei

Lai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs varētu veikt komercķīlas uzlikšanu/noņemšanu traktortehnikas vai tās piekabes vienai vienībai, klients pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā klientam nepieciešams veikt maksājumu 10,00 EUR apmērā saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", pielikuma 40.punktu, nodrošinot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojuma "Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā" apmaksu.

Maksas pakalpojuma apmaksa 10,00 EUR apmērā veicama uz norādīto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras kontu Valsts kasē, norādot sekojošus rekvizītus:

Ieņēmumu kods:  21399

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90001834941
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Bankas kods:
TRELLV22
VTUA konts
:
samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos.