Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Zemkopības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus uzraudzību, kā arī traktortehnikas vadītāju mācību procesa un tā nodrošinājuma uzraudzību, uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju valsts informācijas sistēmu, iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām.