Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz pakalpojumus traktortehnikas vadītāju uzraudzības jomā, saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

Apmaksu klients veic tikai pamatojoties uz VTUA izrakstīto rēķinu vai klientam izsniegto elektroniskā kases aparāta (EKA) čeku, kurā tiek norādīti abu pušu rekvizīti, pakalpojumu nosaukumi un klientam apmaksājamā summa. Klients nedrīkst veikt  maksājumus, ja par pakalpojumiem nav sagatavots un izsniegts rēķins vai EKA čeks!

cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0.67 EUR apmērā un par transporta nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0.67 EUR/km.

Vienas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana (ja teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi persona apguvusi pašmācībā)
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmeni - eksāmens par ceļu satiksmes noteikumiem un eksāmens par traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem 10.11x2 - 10.11x2
Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens 25,00  - 25,00
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 13,60  - 13,60
Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā 8,40  - 8,40
Kopā 67,22 - 67,22*
Piezīme:
Nepieciešamo eksāmenu skaits tiek noteikts pēc attiecīgo vadītāju kategoriju veida.
Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa, ja tai beidzies derīguma termiņš, mainījušies traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas dati vai tā bojāta un nav salasāmi ieraksti
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana 13,60 - 13,60
Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā 8,40 - 8,40
Kopā 22,00 - 22,00*
Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošana, ja tā pazaudēta
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana 13,60 - 13,60
Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā 8,40 - 8,40
Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā stingrās uzskaites dokumenta vai materiāla atjaunošana vai maiņa 10,33 - 10,33
Kopā 32,33 - 32,33*
Traktortehnikas vadītāja apliecība, kas iegūta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, nomaiņa pret Latvijas Republikas traktortehnikas vadītāja apliecību
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana 13,60 - 13,60
Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā 8,40 - 8,40
Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā stingrās uzskaites dokumenta vai materiāla atjaunošana vai maiņa 10,33 - 10,33
Traktortehnikas vadīšanas profesionālās kvalifikācijas ārvalstīs izdoto dokumentu izvērtēšana 100,00 - 100,00
Kopā 132,33 - 132,33*