Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz pakalpojumus traktortehnikas vadītāju uzraudzības jomā, saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

Apmaksu klients veic tikai pamatojoties uz VTUA izrakstīto rēķinu vai klientam izsniegto elektroniskā kases aparāta (EKA) čeku, kurā tiek norādīti abu pušu rekvizīti, pakalpojumu nosaukumi un klientam apmaksājamā summa. Klients nedrīkst veikt  maksājumus, ja par pakalpojumiem nav sagatavots un izsniegts rēķins vai EKA čeks!

cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0,95 EUR apmērā un par izbraukumu uz klienta noteikto adresi pakalpojumu nodrošināšanai 30,00 EUR.

Vienas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana
(ja teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi persona apguvusi pašmācībā)

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vadītāju un instruktoru teorētiskais kvalifikācijas eksāmeni - eksāmens par ceļu satiksmes noteikumiem un eksāmens par traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem

15,00x2

-

15,00x2

Traktortehnikas vadīšanas eksāmens

35,00

 -

35,00

Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana

20,00

 -

20,00

Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā

8,40

 -

8,40

Kopā

93,40

-

93,40*

Piezīme:

Nepieciešamo eksāmenu skaits tiek noteikts pēc attiecīgo vadītāju kategoriju veida.

Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa, ja tai beidzies derīguma termiņš, mainījušies traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas dati vai tā bojāta un nav salasāmi ieraksti

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana

20,00

-

20,00

Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā

8,40

-

8,40

Kopā

28,40

-

28,40*

Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošana, ja tā pazaudēta

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana

20,00

-

20,00

Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā

8,40

-

8,40

Kopā

28,40

-

28,40*

Traktortehnikas vadītāja apliecība, kas iegūta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, nomaiņa pret Latvijas Republikas traktortehnikas vadītāja apliecību

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana

20,00

-

20,00

Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā

8,40

-

8,40

Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā dokumenta vai numura zīmes atjaunošana vai maiņa

15,33

-

15,33

Ārvalstīs iegūto teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu atbilstības izvērtēšana

120,00

-

120,00

Kopā

163,73

-

163,73*