Šobrīd nav aktuālu sludinājumu par tiesībām uz valsts nekustamā īpašuma lietošanu un arī nepieciešamības pēc papildu esošajam nekustamā īpašuma pielietošanas!