Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informācija par aprēķināto atalgojumu pēc nodokļu nomaksas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta 2. daļu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

Informācija par valsts pārvaldes iestāžu izdevumiem, t. sk. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras

Valsts budžeta iestādes atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējām valsts budžetam sagatavo valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes un nodrošina to izpildi. Tāmes sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra instrukciju Nr. 8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm".

Visas aktuālās valsts budžeta tāmes tiek publicētas Valsts kases tīmekļa vietnē.