Informācijas saņemšana Latvijas zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem

Lai Latvijas zvērinātie tiesu izpildītāji un maksātnespējas administratori elektroniskā veidā varētu iegūt informāciju par fiziskai vai juridiskai personai piederošo traktortehniku vai tās piekabes vienībām no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (turpmāk – VTUA IS), viņiem ir jākļūst par Zemkopības ministrijas nozares informatīvās sistēmas un Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanas sistēmas (turpmāk – LAD EPS) lietotājiem (informācija kā kļūt par LAD EPS pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnā - www.lad.gov.lv, sadaļā “Kā kļūt par EPS lietotāju”), kā arī jānoslēdz līgums ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru par piekļuvi VTUA IS.

Līgumu par informācijas saņemšanu no VTUA IS var noslēgt elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu, un nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@vtua.gov.lv.