Ja ir sarežģījumi ar nopirktās, iepriekš nereģistrētās TR vai tās piekabes reģistrēšanu, daži ieteikumi, lai no tā izvairītos.

Pirms TR vai tās piekabes iegādes aicinām tuvākajā vai ērtākajā VTUA klientu apkalpošanas vietā pārliecināties vai TR tirgotājs ir reģistrējies VTUA, jo TIKAI reģistrētam komersantam ir tiesības pircējam izsniegt rēķinu-uzziņu, kas ir pamatdokuments TR reģistrācijai VTUA.

Kopā ar rēķinu - uzziņu pircējam no komersanta jāsaņem:

  1. izziņa par TR (traktoru piekabes) agregātu numuru salīdzināšanu;
  2. atbilstības dokuments (ražotāja izsniegts Atbilstības sertifikāts vai Atbilstības deklarācija).

Minētie dokumenti būs īpašumtiesību apliecinoši, lai TR vai tās piekabi reģistrētu VTUA.