Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņas un atjaunošanas nosacījumi

Vecā parauga traktortehnikas vadītāja apliecība, pat, ja derīguma termiņš vēl nav beidzies, tiek mainīta pret jauno kategoriju bez papildu eksāmenu veikšanas.

Jaunā traktortehnikas vadītāja apliecība paplašina traktortehnikas kategoriju grupas - persona ir tiesīga vadīt plašāku traktortehnikas klāstu nekā tas ir paredzēts vecā parauga apliecībā.

Samazinot traktortehnikas kategoriju skaitu līdz četrām traktortehnikas kategorijām tika apvienotas vairākas traktortehnikas kategorijas vienā.

Līdz ar izmaiņām traktortehnikas kategoriju grupējumā tika mainītas arī traktortehnikas kategoriju nosaukumi, aizstājot burtus A, B, C, D, E, F, G, un H ar saīsinājumiem TR1, TR2, TR3, un TR4. Tādējādi kategoriju nosaukumi nedublējas ar autovadītāju kategorijām Latvijā un Eiropas Savienībā.

C un H kategorijas (ekskavatori, pašgājējiekrāvēji un specializētās pašgājējmašīnas) tika iekļautas visās kategorijās, jo šīs tehnikas izmantošana ir ļoti svarīga visās nozarēs. D kategorija (lauksaimniecības pašgājējmašīnas) tika iekļauta TR1 un TR2 kategorijā, jo traktorus un lauksaimniecības pašgājējmašīnas darbā izmanto pamatā vienas nozares pārstāvji - lauksaimnieki. Savukārt E kategorija tika iekļauta TR4 kategorijā, jo tās ir ceļubūves mašīnas.

traktortehnikas jaunās kategorijas

Latvijā ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt arī traktortehniku bez atsevišķas traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšanas. Proti, ar B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt TR1 traktortehnikas vadīšanas tiesību kategorijai atbilstošo traktortehniku. Savukārt ar C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt TR1 un TR2 kategorijai atbilstošo traktortehniku.

Tomēr ar minētajām mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, var vadīt tikai atbilstošo traktortehniku, bet netiek izsniegta atsevišķa traktortehniku vadītāja apliecība. Persona ar mehāniskā transportlīdzekļa (automobiļa) vadīšanas tiesībām var vadīt traktortehniku savienojumā ar piekabēm, uzkarināmām vai piekabināmām maināmām velkamām iekārtām. Tai pat laikā ar traktortehnikas vadīšanas tiesībām nav ļauts vadīt citus mehāniskos transportlīdzekļus, izņemot mopēdu un sniega motociklu. Mopēds ir transportlīdzeklis, kura motora jauda nepārsniedz 4 kilovatus vai dzirksteļaizdedzes tipa motora darba tilpums nepārsniedz 50 kubikcentimetrus.

Tātad, lai persona varētu iegūt kādu no traktortehnikas vadīšanas tiesību kategorijām, tai VTUA ir sekmīgi jānokārto ceļu satiksmes noteikumu eksāmens, ekspluatācijas eksāmens un vadīšanas eksāmens. Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu kārtošanas, ja tai ir traktortehnikas vadīšanas tiesības vai C1 vai C kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Persona uzreiz pašmācībā (bez mācīšanās traktortehnikas vadītāju apmācības iestādē) var iegūt TR1 kategorijas traktortehnikas vadīšanas tiesības. Savukārt TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām. Savukārt bez jebkādiem termiņu ierobežojumiem persona var uzreiz iegūt TR1, TR2, TR3 un TR4 kategorijas traktortehnikas vadīšanas tiesības, ja tā ir pabeigusi apmācību traktortehnikas vadītāju apmācības iestādē.

Ar nederīgiem un neatbilstošiem dokumentiem traktortehnikas ekspluatācija un vadīšana nav atļauta.

Lai persona varētu ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vadīt traktortehniku, veselības pārbaudes medicīniskajā izziņā nav jābūt atzīmei, ka var vadīt traktortehniku (pašgājējmašīnas - T). Proti, ja persona atbilst visām veselības prasībām, lai varētu vadīt B kategorijai atbilstošo transportlīdzekli, tas nozīmē, ka persona atbilst arī visām prasībām, lai varētu vadīt TR1 kategorijas traktortehniku.

Tomēr, ja persona plāno iegūt traktortehnikas vadīšanas tiesības vai arī apmainīt iepriekš izsniegto traktortehnikas vadītāja apliecību – veselības pārbaudes medicīnas izziņā ir jābūt atzīmei, ka persona var vadīt traktortehniku (pašgājējmašīnas - T).

Ja persona vēlas apmainīt traktortehnikas vadītāja apliecību, nav pārliecināta par vadīšanas tiesību atbilstību vai kādiem citiem ar traktortehnikas uzraudzību saistītiem jautājumiem, aicinām savlaicīgi sazināties ar VTUA klientu apkalpošanas vietu.

Saskaņā ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi, tika noteiktas publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācijas traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņai un atjaunošanai.