Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90001834941
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Bankas kods:
TRELLV22
VTUA konts
:
samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos.

Latvijas Lauksaimniecības muzeja konts

Saņēmēja nosaukums:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
LV90001834941
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Bankas kods:
TRELLV22
Latvijas Lauksaimniecības muzeja konts
:
samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos.

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas" konts

Saņēmēja nosaukums:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
LV90001834941
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Bankas kods:
TRELLV22
K.Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas" konts
:
samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos.

Ziedojumu un dāvinājumu konts

Saņēmēja nosaukums:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
LV90001834941
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Bankas kods:
TRELLV22
Ziedojumu un dāvinājumu konts
:
pie maksājuma jānorāda maksājuma mērķis.