TR vadītāji
Divi krāsaini traktori brauc paralēli pret kalnu. Fonā meža ainava

Nereti sabiedrībā valda mīts par to, ka atgūt transportlīdzekļa vadītāja tiesības ir tikpat vienkārši kā pazaudēt. Lai mazinātu šo mītu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) skaidro par traktortehnikas vadīšanas tiesību atgūšanas nosacījumiem.

Ja personai ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības vai piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, tas nozīmē, ka personai ir atņemtas arī traktortehnikas vadīšanas tiesības vai piemērots traktortehnikas vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

Piemērojot sodu – transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana vai nosakot transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, tiek atņemtas visu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības vai piemērots aizliegums izmantot visu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības (minētais neattiecas tikai uz velosipēda vai elektroskrejriteņa vadīšanas tiesībām).

Aizliegts vadīt transportlīdzekli (tajā skaitā traktortehniku) līdz soda izciešanas termiņa vai vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa beigām un līdz brīdim, kamēr persona nav atjaunojusi transportlīdzekļu (tajā skaitā traktortehnikas) vadīšanas tiesības, nokārtojot attiecīgos eksāmenus. Tāpat līdz noteiktā termiņa beigām aizliegts vadīt traktortehniku, ja personai ārvalstī ir spēkā esošs transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Ja persona, pēc soda izciešanas, vēlas atjaunot traktortehnikas vadīšanas tiesības, to var izdarīt VTUA, bet mehānisko transportlīdzekļu (automobiļu) vadīšanas tiesības ir jāatjauno Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

Savukārt mīts par to, ka sekmīgi nokārtojot eksāmenus mehānisko transportlīdzekļu (automobiļu) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanai, automātiski tiek atjaunotas visas transportlīdzekļu (tajā skaitā traktortehnikas) vadīšanas tiesības, ir tikai mīts, jo Ceļu satiksmes likums neko tādu neparedz.

Ja traktortehnikas vadīšanas tiesības ir atņemtas līdz gadam, lai tās atgūtu, personai VTUA ir jānokārto tikai teorētiskais eksāmens.

Ja traktortehnikas vadīšanas tiesības ir atņemtas uz gadu vai ilgāk vai arī ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ka arī, ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā ir noteikts transportlīdzekļu (arī traktortehnikas) vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, personai VTUA ir jānokārto gan teorētiskais, gan vadīšanas eksāmens.

Ja persona iepriekš bija ieguvusi tikai vienas kategorijas traktortehnikas vadīšanas tiesības, persona VTUA nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošos eksāmenus. Savukārt, ja persona iepriekš bija ieguvusi vairākas traktortehnikas vadīšanas tiesību kategorijas, persona pēc izvēles VTUA nokārto tikai vienai no iepriekš iegūtajām kategorijām atbilstošos eksāmenus.

Ja par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu personai ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums (nejaukt ar pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā noteikto transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu), persona tikai lēmumā norādīto laiku nedrīkst izmantot transportlīdzekļu (tajā skaitā traktortehnikas) vadīšanas tiesības. Pēc lēmumā noteiktā termiņa beigām personai transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadīšanas tiesības nav atsevišķi jāatjauno. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums ir jauns papildsoda veids, ko pamatā piemēro par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu (piemēram, par Ceļu satiksmes likuma 55. panta 19. daļā un turpmākajās daļās noteikto pārkāpumu izdarīšanu) un kas tika ieviests salīdzinoši nesen – 2020.gada 1. jūlijā.

VTUA arī atgādina, ja ar traktortehniku vai tās piekabi, kuras īpašnieks ir miris, vēlas piedalīties ceļu satiksmē, traktortehnika vai tās piekabe līdz mantojuma apliecības saņemšanai ir jāreģistrē valdījumā VTUA klientu apkalpošanas vietā. Savukārt ceļu satiksme ir it visur, kur iespējama braukšana, tas ir, arī uz laukiem, teritorijās, fermās, objektos u.c.