TR vadītāji
Divi krāsaini traktori brauc pa lauku. Sarkanais traktors brauc pretī, kamēr zaļais prom. Fonā meža ainava

Jau no pagājušā gada Latvijā ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt arī traktortehniku bez atsevišķas traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšanas. Proti, ar B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt TR1 traktortehnikas vadīšanas tiesību kategorijai atbilstošo traktortehniku. Savukārt ar C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt TR1 un TR2 kategorijai atbilstošo traktortehniku.

Tomēr ar minētajām mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, var vadīt tikai atbilstošo traktortehniku, bet netiek izsniegta atsevišķa traktortehniku vadītāja apliecība. Persona ar mehāniskā transportlīdzekļa (automobiļa) vadīšanas tiesībām var vadīt traktortehniku savienojumā ar piekabēm, uzkarināmām vai piekabināmām maināmām velkamām iekārtām. Tai pat laikā ar traktortehnikas vadīšanas tiesībām nav ļauts vadīt citus mehāniskos transportlīdzekļus, izņemot mopēdu un sniega motociklu. Mopēds ir transportlīdzeklis, kura motora jauda nepārsniedz 4 kilovatus vai dzirksteļaizdedzes tipa motora darba tilpums nepārsniedz 50 kubikcentimetrus.

Tātad, lai persona varētu iegūt kādu no traktortehnikas vadīšanas tiesību kategorijām, tai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (turpmāk - VTUA) ir sekmīgi jānokārto ceļu satiksmes noteikumu eksāmens, ekspluatācijas eksāmens un vadīšanas eksāmens. Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu kārtošanas, ja tai ir traktortehnikas vadīšanas tiesības vai C1 vai C kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Persona uzreiz pašmācībā (bez mācīšanās traktortehnikas vadītāju apmācības iestādē) var iegūt TR1 kategorijas traktortehnikas vadīšanas tiesības. Savukārt TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām. Savukārt bez jebkādiem termiņu ierobežojumiem persona var uzreiz iegūt TR1, TR2, TR3 un TR4 kategorijas traktortehnikas vadīšanas tiesības, ja tā ir pabeigusi apmācību traktortehnikas vadītāju apmācības iestādē.

Lai persona varētu ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vadīt traktortehniku, veselības pārbaudes medicīniskajā izziņā nav jābūt atzīmei, ka var vadīt traktortehniku (pašgājējmašīnas - T). Proti, ja persona atbilst visām veselības prasībām, lai varētu vadīt B kategorijai atbilstošo transportlīdzekli, tas nozīmē, ka persona atbilst arī visām prasībām, lai varētu vadīt TR1 kategorijas traktortehniku.

Tomēr, ja persona plāno iegūt traktortehnikas vadīšanas tiesības vai arī apmainīt iepriekš izsniegto traktortehnikas vadītāja apliecību – veselības pārbaudes medicīnas izziņā ir jābūt atzīmei, ka persona var vadīt traktortehniku (pašgājējmašīnas - T).

VTUA arī atgādina, ka ar nederīgiem un neatbilstošiem dokumentiem traktortehnikas ekspluatācija un vadīšana nav atļauta. Ja persona nav pārliecināta par vadīšanas tiesību atbilstību vai kādiem citiem ar traktortehnikas uzraudzību saistītiem jautājumiem, aicinām savlaicīgi sazināties ar VTUA klientu apkalpošanas vietu.