Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums sniedz informāciju par valsts informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem - traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm, traktortehnikas un tās piekabes īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām), to vadītājiem, kā arī statistikas pārskatus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Kā pieprasīt informāciju?
  Izziņu vai pārskatu var pieprasīt vairākos veidos:
  • Izziņu par sev piederošo traktortehniku var saņemt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu. Lai saņemtu šādu izziņu personai ir jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk - EPS). Pamācība kā kļūt par EPS lietotāju - https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-eps-lietotaju. Kad persona ir reģistrēta, jāpieslēdzas EPS sistēmai (https://eps.lad.gov.lv/login) ar eParakstu, eID vai interneta bankas paroli, tālāk jāaizpilda prasītās norādes;
  • Jāaizpilda iesniegumā prasītais informācijas (izziņas) pieprasīšanai no valsts informācijas sistēmas (https://latvija.lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2528/ProcesaApr…) un jānosūta e-parakstīta vai no e-adreses uz pasts@vtua.gov.lv;
  • iesniegumu var iesniegt arī klātienē. Iepriekš jāpiesaka apmeklējuma laiks un jāiesniedz iesniegums Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (https://www.lad.gov.lv/lv/iestades-kontakti) vai arī tuvākajā vai ērtākajā VTUA birojā (https://www.vtua.gov.lv/lv/filiales). Pieprasot pakalpojumu klātienē klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Izziņa e-pakalpojumā tiek sagatavota līdz ar e-pakalpojuma apmaksu EPS sistēmā. Izziņa ir izdrukājama.
  Savukārt visās pārējās situācijās, tiklīdz Jūsu pieprasītā informācija ir sagatavota, saņemsiet rēķinu par pakalpojuma apmaksu, pēc tā apmaksas informācija tiks nosūtīta Jūsu norādītajā veidā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Izziņa no aģentūras arhīva15.00 EUR
Reģistrēta sistēmas lietotāja izziņas izdrukas vai informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu1.98 EUR
Manuāli sagatavota izziņa no valsts informācijas sistēmas vai aģentūras arhīva par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu10.10 EUR
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (līdz 20 000 ierakstu)43.77 EUR
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (20 001–50 000 ierakstu)163.75 EUR
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (50 001–100 000 ierakstu)363.75 EUR
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (100 001 ieraksts un vairāk)443.76 EUR
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai0.67 EUR
Izziņas izdruka no valsts informācijas sistēmas par pirmreizējo īpašuma tiesību iegūšanu uz maināmo velkamo iekārtu vai maināmo tehnoloģisko agregātu1.98 EUR