TR tehniskā apskate
Krāsaini traktori pusaplī, uz zaļa lauka

Līdz ar pavasari strauji tuvojas arī aktīvā lauksaimniecības sezona, kas nozīmē pastiprinātu traktortehnikas (turpmāk - TR) izmantošanu tautsaimniecībā. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) jau ar marta mēnesi dosies veikt valsts tehnisko apskati TR maksimāli tuvu tās atrašanās vietai un arī atgādina par drošu un atbildīgu tehnikas ekspluatāciju, ko apliecina derīga VTUA izsniegta uzlīme vai talons.

TR un tās piekabes ikgadējā valsts tehniskā apskate tiek veikta pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika vai arī individuāli, kas īpaši ērti ir tiem saimniekiem, kuriem tehniskā apskate ir jāiet vairākām vienībām vai arī kopā ar kaimiņa vienībām. VTUA izziņotajā izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura TR vienība tehniskās apskates veikšanai.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un OCTA polisei.

Valsts tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas TR un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Savukārt ceļu satiksme ir it visur, kur iespējama braukšana, tas ir, arī uz laukiem, teritorijās, fermās, objektos u.c..

Lai mazinātu joprojām biežos drošības apdraudējuma riskus, pirms uzsākt kustību, TR, tās piekabei vai agregātiem ir jābūt ekspluatācijā drošiem un jāatbilst izgatavotāja noteiktajam tehniskajam stāvoklim - vai atbilstoši darbojas gaismas, bremzes, stūres iekārta, sakabe, skaņas ierīces, atstarotāji un citi mezgli.

TR un tās piekabei, kuras izgatavotāja noteiktais maksimālais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h, ir jābūt aprīkotai ar pazīšanas zīmi "Lēngaitas transportlīdzeklis". Savukārt aizmugurē pie piekabes un puspiekabes, kuru garums, ieskaitot jūgierīci, pārsniedz astoņus metrus, kā arī pie piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas, jāaprīko ar pazīšanas zīmi – dzeltens gaismu atstarojošs taisnstūris ar sarkanu fluorescējošu apmali.

Par TR tehniskās apskates vai vadītāja dokumentu derīguma termiņu var ērti pārliecināties vienotajā zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē. Ar nederīgiem un neatbilstošiem dokumentiem traktortehnikas ekspluatācija ir aizliegta.

Tāpat VTUA lauksaimniekus aicina savlaicīgi pārbaudei pieteikt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu.