TR tehniskā apskate
Traktortehnikas rinda

Ar 2023. gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonu - dosies veikt valsts tehnisko apskati traktortehnikai (turpmāk - TR) maksimāli tuvu tās atrašanās vietai.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, TR un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas TR vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Tehniskā apskate tiek veikta TR pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika, iespējami tuvu tās atrašanās vietai vai arī individuāli, izsaucot inspektoru uz TR atrašanās vietu, kas īpaši ērti ir tiem saimniekiem, kuriem jāiet tehniskā apskate vairākām vienībām vai arī kopā ar kaimiņa vienībām. VTUA izziņotajā valsts tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura TR vienība tehniskās apskates veikšanai.

Lai mazinātu drošības apdraudējuma riskus, kurā iesaistīta TR, ar 2023. gada 1. janvāri stājās spēkā papildinātas tehniskās apskates prasības:

  • TR un tās piekabe, kuras izgatavotāja noteiktais maksimālais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h, jābūt aprīkotām ar pazīšanas zīmi "Lēngaitas transportlīdzeklis";
  • aizmugurē pie piekabes un puspiekabes, kuru garums, ieskaitot jūgierīci, pārsniedz astoņus metrus, kā arī pie piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas, jāaprīko ar  pazīšanas zīmi – dzeltens gaismu atstarojošs taisnstūris ar sarkanu fluorescējošu apmali.

Turpmāk vairāk tiks pievērsta uzmanība arī TR un tās piekabju galveno lukturu un atstarotāju novietojumam.

VTUA lauksaimniekus arī aicina savlaicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Darbības jomas”, apakšsadaļā “Smidzinātāju pārbaudes”.

Valsts tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas TR un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Savukārt ceļu satiksme ir it visur, kur iespējama braukšana, tas ir, arī uz laukiem, teritorijās, fermās, objektos u.c.. Tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī, lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, TR un tās vadītāju informācijas sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

karte - TR TA izbraukuma grafiki