Kontakti

pr [at] vtua.gov.lv

Darbinieki

Jānis Mergups-Kutraitis

Sabiedrisko attiecību speciālists
janis.mergups [at] vtua.gov.lv

Galvenie uzdevumi

  • izstrādā un realizē iestādes ārējās un iekšējās komunikācijas plānus un taktiskos projektus;
  • organizē sabiedrības informēšanu un izglītošanu par iestādes darbības jomu;
  • izstrādā klientu apkalpošanas procesu, pilnveido klientu politikas un klientu apkalpošanas standartu, organizē klientu aptaujas;
  • sagatavo un nosūta plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus un paziņojumus;
  • atbild uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju jautājumiem (mutiskiem un rakstiskiem), kas saistīti ar iestādes darbību;
  • piedalās ar iestādes darba atspoguļošanu saistītu pasākumu organizēšanā;
  • nodrošina informācijas papildināšanu un aktualizēšanu iestādes mājaslapā internetā un citās valsts informatīvajās sistēmās;
  • analizē plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju.