Statuss:
Noslēdzies
ELFLA

Uzraugošā iestāde - Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests

Projekts tika realizēts līdz 2014. gada 1. novembrim.

Projekts tika finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Tehniskā palīdzība”, kā arī no Valsts budžeta.