Statuss:
Noslēdzies
ELFLA
es

*Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekta nosaukums

Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana Latvijas Lauksaimniecības muzejā "Kalēji"

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis bija nodrošināt Nacionālā muzeja krājuma daļas aprūpi, saglabāšanu un aizsardzību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu", kā arī uzlabot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un padarīt krājumu pieejamāku un interesantāku sabiedrībai.

Projekta rezultāts

Projekta ietvaros tika uzbūvēta krājuma novietne lielgabarīta muzeja krājuma priekšmetiem.
Veicot projekta ietvaros paredzētos pasākumus tika nodrošināta muzeja pamatkrājuma saglabāšana un tika radīta iespēja sabiedrībai apmeklēt muzeju jebkādos laika apstākļos.

Projekta apraksts

Latvijas Lauksaimniecības muzejā laika periodā no 1982. gada, t.i., 30 gadu laikā muzeja krājums ir pieaudzis par 42000. Muzeja slēgtā platība, kas paredzēta krājuma izvietošanai bija 2029 m² no tiem 1499 m² – ekspozīciju telpas, bet 530 m² neeksponētā krājuma izvietošanai. Tā kā lauksaimniecības tehnika ir ļoti apjomīga, tad izvietot šajās telpās labības kombainus, meliorācijas mašīnas, traktorus un citu ar lauksaimniecības nozari saistīto tehniku nav iespējams, bija nepieciešamība uzbūvēt muzeja krājumu priekšmetu novietni. Līdz projekta realizācijai visa lielgabarīta tehnika glabājas zem atklātas debess un bija pakļauta t° un klimatisko apstākļu ietekmei, kas sekmē to bojāšanos, ko bija aizrādījusi un muzeja akreditācijas atzinumā norādījusi Kultūras ministrijas Akreditācijas komisija.

Projekta būvnieks

SIA "NOA BŪVE" Dravnieku iela 7-139, Rīga, LV-1021
LV40003672862, tālr.26796866

Projekta finansējums

Projekts tika finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”, kā arī no Valsts budžeta

Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA vai skatīt šeit - http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_lv.htm

Projekta īstenošanas termiņš

2015. gada 31. jūlijs

Projektu administrē

Projektu īsteno Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests