Statuss:
Noslēdzies
ELFLA
ES

*Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekta nosaukums

Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana K.Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšas”

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija ar lauksaimniecības nozari saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunošana un uzlabošana, padarot to pieejamu un pievilcīgu iedzīvotājiem un tūristiem.

Projekta rezultāts

Muzejā tika uzbūvēta jauna muzeju krājumu novietne, kas ļauj izveidot jaunas ekspozīcijas. Tāpat tika veikta muzeja ēkas renovācija. Muzejā tiek nodrošināta muzeja krājuma saglabāšana atbilstoši normatīvajām prasībām. Muzejs nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu, padarot to pieejamu visu gadu gan mūsu valsts iedzīvotājiem, gan arī citu valstu tūristiem, iepazīstinot gan ar Latvijas vēsturisko personību K.Ulmani, gan arī ar 20.-30.gadu lauksaimniecību.

Projekta apraksts

Lai tiktu veikta ar lauksaimniecības nozari saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, padarot to pieejamu un pievilcīgu iedzīvotājiem un tūristiem, K.Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas" projekta ietvaros tika izbūvēta muzeja krājumu novietne, radītas telpas jaunām ekspozīcijām un renovēta esošā ēka, kā arī tika veikti labiekārtošanas darbi ap jauno ēku. Vēsturiski Ulmaņa laikā paredzētajā būvēšanas vietā bija vistu kūts, līdz ar to jaunā ēka tika projektēta gan vizuāli līdzīgi vēsturiskajai ēkai, gan tās atrašanās vieta tika izvēlēta iepriekšējās būves vietā.

Projekta būvnieks

SIA "ERTEKS" Celtnieku iela 23, Talsi, Talsu nov., LV-3201

LV41201007845

Projekta finansējums

Projekts tika finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”, kā arī no Valsts budžeta.

Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA vai skatīt šeit - http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_lv.htm

Projekta īstenošanas termiņš

2015. gada 31. jūlijs

Projektu administrē

Projektu īsteno Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.