Statuss:
Noslēdzies
Zemgales Plānošanas reģions

Projekta nosaukums

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” vēsturiskās sētas pie vēsturiskās dzīvojamās ēkas atjaunošana.

Projekta realizācijas laiks:

  • Sākuma datums: 2021. gada 10. maijs;
  • Beigu datums: 2021. gada 1. novembris.

Projekta apraksts

Projekta īstenošana dos iespēju sekmēt muzejā uzkrātā kultūras mantojuma saglabātību un nodrošinās kvalitatīvu, labi uzturētu tūrisma un nacionālas nozīmes kultūras objekta pieejamību visplašākajai sabiedrībai. Projekta rezultātā tiks uzturēta Zemgales lauku sētas dzīvojamās mājas 20. gs. 30 gadu raksturīgā arhitektūra. Tās būtiska sastāvdaļa ir sēta. Pilnvērtīga vēstures ainavas saglabāšana, radīs priekštatu par konkrētā laika perioda sadzīvi, arhitektūru un lauku sētas estētiski funkcionālo noformējumu. Sēta pie dzīvojamās mājas ir liecība par Zemgales viensētas ainavu, allaž ir piesaistījusi tūristu uzmanību, izmantota fotosesijās un atsaukusi atmiņā daudzu apmeklētāju pašu dzimtas māju ainavu, stāstus un piedzīvojumus – arī tos, kas saistīti ar sētu. Par to, ka šī sēta pie dzīvojamās mājas ir bijusi Pikšu nama sena "rota" liecina arī vēsturiski fotomirkļi un arī glezna, kurā atainota šī senā Zemgales viensēta. 

Mērķis

Atjaunot sētu pie “Pikšu” muzeja dzīvojamās ēkas, lai nodrošinātu arhitektūras liecības un vēsturiska uzskates materiāla saglabātību valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa objektā.

Uzdevumi:

  1. Atjaunot vienu no Zemgales lauku sētas 20.gs. 30. gadu turības un labklājības simboliem – sētu pie dzīvojamās mājas – nodrošinot ar pilnvērtīgu ainavu novada un Zemgales reģionu ar reprezentatīvu vēstures un tūrisma arhitektūras objektu.
  2. Objektu atjaunot tādā līmenī, lai tas ne tikai reprezentētu arhitektoniskās sava laikmeta dizaina kvalitātes, bet arī funkcionētu un būtu drošs apmeklētāju lietošanai.
  3. Popularizēt nacionālas nozīmes – Zemgales viensētas - kultūras     vērtības, elementus un simbolus.

Projekta tehniskās izstrādes posmi:

  1. Esošās situācijas diagnostika, mērījumu veikšana;
  2. Vecās sētas demontāža, utilizācija;
  3. Jaunās sētas izgatavošana (stabi un to apstrāde ar lineļļas pernicu, zemē ierokamā daļa ar bituma mastiku pret trunēšanu, žoga dēļi pēc formas un izmēra identiski šā brīža sētas dēļiem);
  4. Jaunās sētas uzstādīšana.

Piešķirtais finansējums

No Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 4500 EUR.

vkkf_krasainais_logo
Latvijas valsts meži
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas"
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra