Statuss:
Noslēdzies
Zemgales Plānošanas reģions
vkkf_krasainais_logo
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas"

 

Projekta nosaukums

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” vēsturiskās dzīvojamās ēkas verandas remonts

Projekta mērķis

Atjaunot “Pikšu” muzeja dzīvojamās ēkas verandu, lai nodrošinātu arhitektūras liecības un vēsturiska uzskates materiāla saglabātību valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa objektā.

Projekta rezultāts

Kvalitatīvie rādītāji – atjaunošana, saglabāšana, pētīšana

  1. Atjaunots viens no Zemgales lauku sētas 20. gs. 30. gadu turības un labklājības simboliem – dzīvojamās mājas veranda.
  2. Zemgales reģions nodrošināts ar reprezentatīvu vēstures un tūrisma arhitektūras objektu. 
  3. Objektu atjaunošana tādā līmenī, ka tas ne tikai reprezentē arhitektoniskās sava laikmeta dizaina kvalitātes, bet arī funkcionē un ir lietotājiem drošs.
  4. Pētījums par vēsturisko “Pikšu” sētas dzīvojamo māju, tā piebūvēm un muzeja veidošanas laikā tapušo dzīvojamās ēkas projektu.

Kvantitatīvie rādītāji

Muzeja tēla popularizēšana, jaunu ekspozīcijas stāstu veidošana, apmeklētāju un pasākumu skaita pieaugums.

Projekta apraksts

Projekta īstenošana dos iespēju sekmēt muzejā uzkrātā kultūras mantojuma saglabātību un nodrošinās kvalitatīvu, labi uzturētu un saglabātu tūrisma un nacionālas nozīmes kultūras objekta – verandas - pieejamību visplašākajai auditorijai. Projekta rezultātā tiks uzturēta Zemgales lauku sētas dzīvojamās mājas 20. gs. 30 gadu raksturīgā arhitektūra, dodot priekštatu par konkrētā laika perioda sadzīvi, arhitektūru un lauku sētas estētiski funkcionālo noformējumu. Dzīvojamās ēkas veranda tiek patstāvīgi izmantota praktiski visos muzeja pasākumos, prezentējot Dobeles novadu un visu Zemgales reģionu.

1993. gadā ar Zemkopības ministrijas pavēli “Pikšām” apstiprināja muzeja statusu. 2018. gadā muzejam tika piešķirta kārtējā kultūras ministrijas akreditācija, apliecinot muzeja spēju darboties kultūras nozarē profesionāli un kvalitatīvi. Pasvītrojot līdzšinējo muzeja darbību un centienus saglabāt, aizsargāt un popularizēt esošo kultūras mantojumu 2018. gada 16. novembrī Kultūras ministrija iekļāva K. Ulmaņa dzimto māju vietu “Pikšas” Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. ( Nr.9259)  Tas nozīmē, ka visus “vietai” – muzeja teritorijai – piederošos objektus ir nepieciešams uzturēt labā tehniskā stāvoklī.
Kopš muzeja dibināšanas gadiem konkrētajā ēkā ir veikta šķindeļu jumta un apkures sistēmas nomaiņa. Tagad ir nepieciešams verandas remonts- durvis ir nosēdušās, tās bojā gan grīdu, gan deformē durvju rāmi, sienas un apakša uzskatāmi pūst un no bojātajiem logu koka rāmjiem regulāri izbirst stikli, kas rada ne tikai kosmētisku objekta defektu, bet arī ievērojami apdraud apmeklētāju drošību. Lai “Pikšu” muzejs varētu turpināt sniegt saturiski kvalitatīvu piedāvājumu saviem apmeklētājiem nodrošinot pilnīgu objekta pieejamību un drošu apmeklētāju servisu, ir akūti nepieciešams esošajai “Pikšu” muzeja dzīvojamās ēkas verandai veikt kapitālo remontu pilnībā atjaunojot sienas, logu rāmjus, logus, durvis un daļēji grīdu.

Projekta finansējums

Projekts tika finansēts no Latvijas Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2019”. Finansējums - 1030 EUR. VKKF procentuālais atbalsta apjoms projektam – 100%.

Projekta izpildes termiņš

Projekta īstenošanas termiņš no 20.04. - 30.06.2019.

Projektu administrē

Projektu īsteno Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.