Statuss:
Noslēdzies
vkkf_krasainais_logo

Projekta nosaukums

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” pastāvīgā ekspozīcija. 1.Kārta – Ekspozīcijas satura izstrāde

Projekta mērķis

Izstrādāt ekspozīcijas saturu par Kārli Ulmani, kas atbilst mūsdienu vēstures zinātnes un muzeja darbības prakses tradīcijām. Ilgtermiņa mērķi izriet no 2018. gadā akreditētās K. Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” darbības un attīstības stratēģijas: Mērķis ir izveidojot jaunu pastāvīgo ekspozīciju par Kārli Ulmani “Pikšu” muzejā tā sekmējot muzeja darbību kā latviskā patriotisma simbolu, veicinot jaunatnes un visas sabiedrības izpratni par katra personīgajām un valstiskas nozīmes ētiskajām vērtībām un atbildību.

Projekta rezultāts

Informācija par projekta paredzamajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu.

Projekta īstenotāji plāno ar pamatekspozīciju un tās saturu kā ilglaicīgu pasākumu, atraktīvi un emocionāli uzrunāt pēc iespējas plašāku auditoriju. Kārļa Ulmaņa personība un profesionālā dzīve ir labs potenciāls plaša spektra emociju rosinātājiem, taču prioritāri ir veidot empātiju ne tikai indivīdos, bet arī plašākos sabiedrības kolektīvos un slāņos, lai iejušanās citā laikmetā un dzīves situācijā spētu veidot lielāku toleranci iedzīvotāju vidu un ilgtermiņā lielāku emocionālo un sociālo drošību. Tāpēc projekta īstenošanas laikā plānots piesaistīt ne tikai līdzšinējo “Pikšu” muzeja auditoriju, kas ir studenti, skolnieki, pensionāri un organizētas tūristu grupas, kā arī konkrēti sabiedrības kolektīvi (piemēram, zemessargu, mazpulku vai skautu kustībai piederīgie), bet turpināt attīstīt individuālo apmeklētāju iesaisti, kas ir pieaugušie, ģimenes,  vēstures un kultūras nozares speciālisti. Projekta īstenotāji apzinās to, ka “Pikšu” muzeja krājumā nav tik spilgtu, unikālu priekšmetu, lai “reālo lietu” komunikācija sniegtu pietiekami intensīvu pieredzi, tāpēc jo būtiskāk šķiet izstrādāt spēcīgu pētījumu un nodefinēt tēzes turpmākajai sarunai ar sabiedrību – izvērst storrytelling kā mārketinga instrumentu ne tikai plānotās ekspozīcijas formā, bet arī caur citiem mūsdienīgiem komunikācijas kanāliem. Projekta pirmās kārtas izstrādes laikā (bet ne šī projekta ietvaros) paredzēts īstenot vēl vienu plānoto aktivitāti – izveidot muzejam jaunu mājas lapu ar šodienas lietotājam atbilstoši sakārtotu informācijas datu struktūru, grafisko dizainu un satura izklāstu. Tāpat tiks izmantotas sociālo tīklu platformas, izglītības programmas un citas storytelling formas, tā pēc iespējas vairāk piesaistot visplašākās sabiedrības uzmanību topošajai ekspozīcijai par Kārli Ulmani. Projekta īstenotāji uzsver, ka nākamā prioritāte pēc projekta I. Kārtas īstenošanas ir turpināt II. “Pikšu” muzeja pastāvīgās ekspozīcijas projekta kārtu, kas ietver ekspozīcijas ražošanas posmu un dizainu. “Pikšu” muzejs apzinās, ka mērķi var sasniegt ar spēcīgu ekspozīcijas vēstījumu, kas rada muzeja apmeklētājos līdzdalības ilūziju. Vizuālajiem impulsiem ir liela nozīme ikviena cilvēka mācīšanās un pieredzes veidošanas procesā un ir plānots to veidot viegli uztveramu un nolasāmu, bet tai pat laikā attieksmi, pārdzīvojumu un interesi rosinošu. Dizaina uzdevums būs radīt tādus apstākļus konkrētajā ekspozīcijas telpā,  kas ļautu sasniegt projekta I. Kārtā izvirzītos ilgtermiņa mērķus – “Pikšu” muzejs tiktu pilnveidots, kā unikāls atmodas laika piemineklis Kārlim Ulmanim ar mūsdienīgu un laikmetam atbilstošu saturu; tiktu atklāta Kārļa Ulmaņa personība vienkopus vienā zinātniski argumentētā, profesionālā platformā; tiktu sekmēta uzkrātā kultūras mantojuma pieejamība visplašākajām sabiedrības lokam un veidotas augsne sabiedrības izpratnei par katra personīgajām un valstiski nozīmīgajām ētiskajām vērtībām un atbildību.

Projekta apraksts

Pastāvīgās ekspozīcijas saturu izstrādā Kaspars Zellis (Izglītība: Bak. hist. LU, 1994, Mag. hist. LU, 2003, Dr. hist. LU, 2011):

  1. Ar pastāvīgām ekspozīcijām un izstādēm nodrošināt muzeja apmeklētājiem iespēju iepazīties ar K. Ulmaņa personību, paustajām idejām, “Pikšu” sētas vēsturi un viņa iedibinātajām tradīcijām (piemēram, Latvijas mazpulku vēsturi);
  2. Akcentēt K. Ulmaņa personības morālo un ētisko nozīmi vēstures notikumos;
  3. Veicināt sabiedrībā toleranci par pretrunīgi vērtētiem notikumiem, faktiem un personībām; 
  4. Sekmēt muzejā uzkrātā kultūras mantojuma pieejamību visplašākajam apmeklētāju lokam, veidojot mūsdienīgu, uz sabiedrību orientētu muzeju; 
  5. Pilnveidojot izglītojošā un izskaidrojošā darba mēdijus – muzeja ekspozīcijas un mājas lapu un citus informācijas avotus – rosināt sabiedrībā interesi par vēsturiskajiem procesiem un to ietekmi uz valsts un ikvienas konkrētas dzimtas likteni; 
  6. Pilnveidot “Pikšu” muzeju, kas tapa kā unikāls atmodas laika piemineklis Kārlim Ulmanim, radot tajā mūsdienīgas un laikmetam atbilstošas ekspozīcijas saturu; 
  7. Atklāt Kārļa Ulmaņa personību vienkopus vienā zinātniski argumentētā publikācijā/ izdevumā.

Projekta finansējums

Projekts tika finansēts no Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) mērķprogramma “Muzeju nozares attīstības programma”. Finansējums- 2000 EUR. VKKF procentuālais atbalsta apjoms projektam – 100%.

Projekta izpildes termiņš

1.kārtas projekta īstenošanas termiņš no 13.03.-31.12.2019.

Projektu administrē

Projektu īsteno Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.