Statuss:
Īstenošanā
eraf

12.05.2023.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 2023. gada 12. maijā parakstīja pieņemšanas nodošanas aktu par būvprojekta pieņemšanu, ko izstrādāja uzņēmums SIA “VELVE-AE”. Būvprojekts izstrādāts Lauksaimniecības muzeja ēkas jumta siltinājuma un jumta seguma atjaunošanai Celtnieku ielā 12, Talsos.

Paredzams, ka būvdarbi atbilstoši izstrādājam būvprojektam tiks uzsākti jūnija mēnesī.

Kā jau minēts iepriekš, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra īsteno ERAF projektu Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā”, kura ietvaros tiek veikti energoefektivitātes uzlabošana darbi Latvijas Lauksaimniecības muzejā.

02.01.2023.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 2022. gada 21. septembrī izsludināja iepirkumu “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana muzeja ēkas jumta siltinājuma un jumta seguma atjaunošanai Celtnieku ielā 12, Talsi, Talsu novads”, kura ietvaros 2022. gada beigās parakstīts līgums ar SIA “VELVE-AE” par iepirkumā minēto darbu veikšanu. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2023. gada pavasarī.

30.09.2022.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 2022. gada 17. augustā noslēdza grozījumus ERAF projektā Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā”, palielinot projekta kopējās izmaksas līdz 432 203.75 EUR, no tām attiecināmās izmaksas – 426 909.58 EUR, t.sk. pieprasītais ERAF līdzfinansējums ir 362 873.14 (ar atbalsta intensitāti – 85%), savukārt valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs ir 64,036.44 EUR jeb 15% no projekta attiecināmo izmaksu apjoma. Neattiecināmo izmaksu apmērs projektā – 5 294.17 EUR.

Projekta ietvaros pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas plānots sasniegt enerģijas samazinājumu 127,00 MWh/gadā, savukārt īpatnējais enerģijas patēriņš ēkas apkurei nepārsniegs 82,19 kWh/m2 gadā (samazinājums par 51,21 kWh/m2 gadā). Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums 33,87 CO2 ekvivalenta tonnas / gadā.

Projekta 2.fāzes un attiecīgi arī visa projekta pabeigšana plānota līdz 2023. gada septembrim.

30.06.2022.

Saistībā ar projekta grozījumiem ir veikti nepieciešamie labojumi un paredzams, ka tuvākajā laikā tiks noslēgta vienošanās ar CLFA par papildus finansējuma piesaisti ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” īstenošanai.

31.03.2022.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra turpina pamatot papildus projektā ietveramā pasākuma nepieciešamību, piesaistot arī energoauditoru un veicot muzeja ēkas energosertifikāta precizēšanu.

31.01.2022.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 2021. gada 23. novembrī CFLA iesniedza līguma grozījumus, paredzot projekta 2.pasākuma - apkures sistēmas modernizācija - ietvaros veicamo aktivitāšu precizēšanu ar mērķi nodrošināt projekta ilgtspēju un projektā plānoto rādītāju sasniegšanu. Šobrīd norisinās līguma grozījumu skaņošanas process.

17.11.2021.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” īstenošanas ietvaros š.g. oktobrī noslēgusi sākotnēji paredzētos būvdarbus – ēkai veikta ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņa, apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas un karstā ūdens sistēmas modernizācija, kā arī ūdenssildāmā katla nomaiņa, t.sk. granulu glabāšanas tvertnes ar padeves sistēmu.

Šobrīd tiek veikti saskaņošanas darbi ar atbildīgajām institūcijām par papildus finansējuma piešķiršanu projektam saistībā ar nepieciešamo jumta remontdarbu veikšanu, kas ir kritiski projektā noteikto rādītāju sasniegšanā un ilgtspējas nodrošināšanā.

01.07.2021.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) turpina ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” īstenošanu.

Projektā paredzētie būvdarbi veikti kārtās – 2020. gada nogalē veiktie darbi ietvēra iekšdarbus (ēkas iekšējā apkures un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un daļēja vārtu un durvju nomaiņa), savukārt šī gada vasaras mēnešos plānots pabeigt atlikušos darbus.

Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz š.g. rudenim.

26.02.2021.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) turpina ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” īstenošanu.

Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi, kas saistīti ar ēkas ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņu, apkures sistēmas un siltummezgla modernizāciju, ventilācijas sistēmas modernizāciju, karstā ūdens sistēmas modernizāciju un ūdenssildāmā katla nomaiņu, vienlaikus uzstādot granulu glabāšanas tvertni ar padeves sistēmu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas noteiktas 267 080,89 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 227 018,76 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums –
40 062,13 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu plānots īstenot un pabeigt līdz 2021. gada 30. augustam

09.11.2020.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) ir aktīvi uzsākusi ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” īstenošanu.

Aģentūra š.g. 1. septembrī noslēdza līgumu ar būvniecības uzņēmumu SIA “Velve-AE” par energoefektivitātes veicinošu pasākumu īstenošanu muzejā ēkā, un šobrīd aktīvi norit būvniecības darbi. Būvdarbi saistīti ar ēkas ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņu, apkures sistēmas un siltummezgla modernizāciju, ventilācijas sistēmas modernizāciju, karstā ūdens sistēmas modernizāciju un ūdenssildāmā katla nomaiņu, vienlaikus uzstādot granulu glabāšanas tvertni ar padeves sistēmu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas noteiktas 267 080,89 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 227 018,76 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums –
40 062,13 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu plānots īstenot un pabeigt līdz 2021. gada 30. augustam

30.07.2020.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 2020. gada 23. martā noslēdza līgumu Nr.4.2.1.2/19/I/015 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes veicinošus pasākumus Zemkopības ministrijas īpašumā un VTUA pārvaldīšanā nodotajai ēkai Celtnieku ielā 12, Talsos, tādejādi ievērojami samazinot nepieciešamo enerģijas patēriņu ēkas siltumnoturības nodrošināšanai.

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus energoefektivitātes pamatpasākumus: ēkas ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņu, apkures sistēmas un siltummezgla modernizāciju, ventilācijas sistēmas modernizāciju, karstā ūdens sistēmas modernizāciju un ūdenssildāmā katla nomaiņu, vienlaikus uzstādot granulu glabāšanas tvertni ar padeves sistēmu.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 267 080,89 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 227 018,76 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums –
40 062,13 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu plānots īstenot 17 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2021. gada 30. augustam