Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras oficiālo tīmekļvietni http://www.vtua.gov.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

VTUA tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 2021. gada 25. novembrī. Izvērtēšanu veica sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Mergups-Kutraitis un Muzeju un resursu vadības departamenta Muzeju un resursu vadības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks Vadims Tereščenko.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, aicinām sazināties ar VTUA uz zemāk norādītajiem kontaktiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot iepriekš minēto tīmekļvietņu piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@vtua.gov.lv

Tālrunis: +371 67027149

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir sabiedrisko attiecību speciālists.

E-pasts: pr@vtua.gov.lv

Tālrunis: +371 26397648

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 30. decembrī. Atkārtoti tas pārskatīts 2021. gada 25. novembrī.