Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums mērķis ir nodrošināt elektronisku pieteikšanos atgādinājumu saņemšanai par traktortehnikas vai tās vadītāju dokumentu derīguma termiņiem, lai novērtu traktortehnikas lietošanu neatbilstošu dokumentu dēļ. Atgādinājumiem var pieteikties valsts informācijas sistēmā, pieslēdzoties savam lietotāja profilam. Atgādinājumi iespējami par traktortehnikas tehniskās apskates derīguma termiņu, traktortehnikas reģistrācijas apliecības derīguma termiņu, traktortehnikas vadītāja apliecības derīguma termiņu, traktortehnikas mācību braukšanas atļaujas derīguma termiņu, traktortehnikas instruktora apliecības derīguma termiņu.
Atgādinājuma pakalpojumam ir bez maksas, tie tiek nodrošināti tikai klienta izvēlētajos kanālos vai arī valsts informācijas sistēmā, pieslēdzoties savam lietotāja profilam.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai uzsāktu pieteikumu atgādinājumiem par traktortehnikas un tās vadītāju dokumentu derīgumu termiņiem, persona (lietotājs) vispirms pieslēdzas savam lietotāja profilam valsts informācijas sistēmā un iepazīstas ar pakalpojuma aprakstu, kā arī aizpilda vai iesniedz e-pakalpojumā prasīto informāciju. Ja traktortehnikas īpašnieks ir juridiska persona, atgādinājumu saņemšanai var pieteikties tikai paraksttiesīga persona, kura pilnvarota veikt e-pakalpojumu šīs juridiskās personas vārdā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Atgādinājumi par traktortehnikas tehniskās apskates derīguma termiņu, traktortehnikas reģistrācijas apliecības derīguma termiņu, traktortehnikas vadītāja apliecības derīguma termiņu, traktortehnikas mācību braukšanas atļaujas derīguma termiņu, traktortehnikas instruktora apliecības derīguma termiņu ir iespējams apskatīt pieslēdzoties savam lietotāja profilam valsts informācijas sistēmā vai saņemt personas izvēlētajos kanālos (e-pasts, sms, e-adrese).

Saņemt pakalpojumu