VTUA
Vērtējums par VTUA darbu kopumā 2023

Martā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) veica klientu aptauju, lai novērtētu iestādes darbu, sniegto pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptaujā piedalījās 69 respondenti.

VTUA pateicas klientiem un sadarbības partneriem par piedalīšanos aptaujā, par atsaucību, sniegto redzējumu un kopumā atzinīgo vērtējumu. Jūsu vērtējums palīdz uzlabot iestādes sniegumu pakalpojumu nodrošināšanā!

Saņemtie ieteikumi tiek izvērtēti un ņemti vērā, lai uzlabotu un attīstītu traktortehnikas uzraudzības procesus, kā arī iestādes darbu. Ar to īstenojot proaktīvu, inovatīvu un klientorientētu valsts pārvaldes iestādi, kas veicina valsts tautsaimniecības attīstību.

Aptaujas rezultātu pārskatu var skatīt VTUA tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums, apakšsadaļā “Publikācijas un pārskati”. Aptaujas rezultāti tiek izmantoti apkopotā veidā.

Klientu aptaujas mērījumu tiek veikts arī, lai īstenotu Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 27. punktā noteikto - vismaz reizi trijos gados tiek veikts klientu apmierinātības mērījums, kura rezultātus trīs mēnešu laikā pēc mērījuma beigām publicē tīmekļvietnē.