VTUA
Latvijas E-indekss

Starp 115 valsts iestādēm Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) novērtēta kā viena no augstākajiem brieduma līmeņiem sasniegusī iestāde, liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) veiktais 2022. gada Valsts iestāžu un pašvaldības E-indekss. Valsts pārvaldes e-indeksa brieduma līmeni VARAM izzināja jau septīto gadu.

2022. gada E-indeksa rezultātos, summāri pa visām sadaļām, VTUA kopumā saņēmusi 66.8 punktus no 100, par nepilnu punktu atpaliekot no visaugstāko novērtējumu saņēmušās valsts iestādes ar 67.7 punktiem no 100. Tas nozīmē, ka 2022. gada kopvērtējumā pirmās divas ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošas iestādes.

VTUA e-indeksa sadaļu rezultāti 2022. gadā:

 • Saziņa ar sabiedrību un līdzdalība 60.0 punkti;
 • Klientu apkalpošana un atbalsts 72.5 punkti;
 • Atvērto datu pieejamība 58.0 punkti;
 • Pakalpojumu nodrošināšana 69.4 punkti;
 • Iekšējo procesu efektivitātes rādītāji 66.7 punkti.
  2022. gada E-indeksa rezultāti

  Kopumā septiņas iestādes ir 3. brieduma līmenī, kas norāda, ka darba praksē tiek meklēti un arī ieviesti jauni e-pārvaldes risinājumi. 83 iestādes ir 2. brieduma līmenī, bet 1. līmenī – vēl 25 iestādes. Vidējais vērtējums kopumā starp iestādēm - 2. brieduma līmenis, kas raksturojams kā intuitīvs un darbā tiek pielietoti rīcības modeļi, kas nav vai ir nepilnīgi formulēti un dokumentēti. Vidējais vērtējums kopumā starp iestādēm ir 40 punkti.

  E-indeksa mērķis ir aprēķināt un parādīt e-pārvaldes efektivitāti valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī apzināt veiksmīgākās iestādes e-pārvaldes principu īstenošanā un ik gadu novērtēt principu ieviešanas progresu. E-indeksa novērtējums ļauj katrai iestādei viegli identificēt būtiskākos digitālās pilnveides aspektus un piedāvā pārskatu par kopējo digitalizācijas situāciju valstī.