Pieņemšanas laiki
VTUA

Ar 2022. gada augustu VTUA Kurzemes reģiona nodaļas birojs Kuldīgā (Piltenes iela 28-44) atsāk apmeklētāju pieņemšanu.

Aicinām apmeklējumu ieplānot savlaicīgi un pieteikt iepriekš (www.vtua.gov.lv, sadaļā “Kontakti”). VTUA pakalpojumus var saņemt arī jebkurā citā VTUA birojā.