TR tehniskā apskate Traktortehnika
Trīs krāsaini traktori uz lauka ar piekabinātiem dažādiem agregātiem

Kā jau iepriekš plašsaziņas līdzekļos tika informēts - Valsts policija augusta un septembra mēnešos uz ceļiem pievērsīs pastiprinātu uzmanību transportlīdzekļiem, tai skaitā traktortehnikai, kura pārvadā lauksaimniecības produkciju. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA), sadarbojoties ar Valsts policiju, šajā laikā arī veiks traktortehnikas tehniskās kontroles ceļu satiksmē. Valsts policijas un VTUA sadarbības mērķis ir novērst iespējamus apdraudējumus, ko var radīt traktortehnika, kas tiek ekspluatēta tehniski neatbilstošā stāvoklī.

VTUA aicina traktortehnikas īpašniekus un vadītājus - pirms uzsākt kustību pārliecinies vai traktortehnika, tās piekabe un agregāti ir droši un atbilst izgatavotāja noteiktajam tehniskajam stāvoklim, piemēram, vai atbilstoši darbojas gaismas, bremzes, stūres iekārta, sakabe, skaņas ierīces, atstarotāji un citi mezgli, kā arī nepārkrauta un nebirstoša krava, un vai ir spēkā esoša tehniskā apskate, ko apliecina derīga VTUA izsniegta uzlīme vai talons.

Tāpat VTUA aicina pārējos satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un izturēties ar sapratni - joprojām noris intensīvākais ražas novākšanas laiks, saimnieki tver saulaino laiku un steidz novākt un apstrādāt laukus, kas nozīmē, būtiski satiksmē pielielinātu dažādu gabarītu un jaudas traktortehniku, ar un bez kravām.

Atgādinām, ka no 2024. gada 1. janvāra tehnisko kontroli VTUA būs tiesīga veikt bez Valsts policijas amatpersonu klātbūtnes. Atbilstoši Ceļu satiksmes likumā noteiktajam, VTUA amatpersonas būs tiesīgas apturēt traktortehniku un veikt tehnisko kontroli, vienlaikus uzliekot par pienākumu traktortehnikas vadītājiem uzrādīt dokumentus pēc VTUA amatpersonas pieprasījuma.

Savukārt tiem, kuriem piemirsies traktortehnikas tehniskās apskates vai vadītāja dokumentu derīguma termiņi, par to ērti var pārliecināties vienotajā Zemkopības nozares e-pakalpojumu ekosistēmā - koplietošanas portālā. Visvienkāršāk piekļūt tiem var no VTUA tīmekļa vietnes. Ar nederīgiem un neatbilstošiem dokumentiem traktortehnikas ekspluatācija ir aizliegta.

Novēlām satiksmes dalībniekiem savstarpējo cieņu un drošu nokļūšanu galamērķi!