TR vadītāji
Mācību traktortehnika uz lauka

Kā zināms, vasarā stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kuri ļauj ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vadīt arī atbilstošo traktortehniku (turpmāk - TR) Latvijā bez atsevišķas TR vadītāja apliecības saņemšanas.

Tomēr, ar minētajām cita mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, vadīt var tikai atbilstošo TR, bet netiek izsniegta atsevišķa TR vadītāja apliecība. Tātad ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām nevarēs iegūt kādu citu no TR kategorijām - tās atļauts iegūt tikai personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no TR vadītāja kategorijām vai TR vadītāju apmācības izglītības iestādes izsniegta mācību reģistrācijas karte (apliecinājums), ka persona sekmīgi pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par TR vadītāju sagatavošanas kārtību jebkurai no kategorijām.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) atgādina - šobrīd ar B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt TR1 kategorijai atbilstošo TR. Savukārt ar C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt TR1 un TR2 kategorijai atbilstošo TR.

Lai persona varētu ar cita mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vadīt TR, veselības pārbaudes medicīniskajā izziņā nav jābūt atzīmei, ka var vadīt TR (pašgājējmašīnas - T). Tātad, ja persona atbilst visām veselības prasībām, lai varētu vadīt, piemēram, B kategorijai atbilstošo transportlīdzekli, tas nozīmē, ka atbilst arī visām prasībām, lai varētu vadīt TR1 kategorijas TR.

Tomēr, ja persona plāno iegūt TR vadīšanas tiesības vai arī apmainīt iepriekš izsniegto TR vadītāja apliecību - ir jābūt izsniegtai veselības pārbaudes medicīniskajai izziņai, kurā ir atzīmēts, ka persona var vadīt TR (pašgājējmašīnas - T).

VTUA arī atgādina, ka ar nederīgiem un neatbilstošiem dokumentiem TR ekspluatācija un vadīšana nav atļauta. Ja neesiet pārliecināts par vadīšanas tiesību atbilstību vai kādiem citiem ar TR uzraudzību saistītiem jautājumiem, savlaicīgi sazināties ar tuvāko vai ērtāko VTUA klientu apkalpošanas vietu.