Traktortehnika
TR brauc viens aiz otra Kuldīgā, ar karogiem
Foto: Ieva Benefelde, Kuldīgas novads

Gadu mijā Zemkopības ministrija atgādina par vairākiem normatīvajiem aktiem lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē, t. sk., traktortehnikas uzraudzībā, kas stājas spēkā nākamajā gadā.

Tiesīga apturēt ekspluatācijā esošu traktortehniku

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) amatpersona būs tiesīga apturēt ekspluatācijā esošu traktortehniku, lai kontrolētu traktortehnikas un tās piekabes tehnisko stāvokli.

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri VTUA inspektori tehnisko kontroli uz ceļiem veiks patstāvīgi bez Valsts policijas darbinieku klātbūtnes.

Līdz šim, saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 29.  marta noteikumiem Nr. 203 “Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”, traktortehnikas un tās piekabju tehnisko kontroli uz ceļiem VTUA amatpersonas veica tikai kopīgi ar Valsts policijas darbiniekiem, ievērojot VTUA un Valsts policijas starpresoru vienošanos. Valsts policijas darbiniekus iesaistīt traktortehnikas un tās piekabju tehniskajā kontrolē uz ceļiem bija nepieciešams tāpēc, ka ārējos normatīvajos aktos VTUA inspektoriem nebija noteiktas tiesības dot norādījumu, lai uz ceļiem apturētu traktortehniku.

Ar veiktajiem grozījumiem Ceļu satiksmes likumā tas turpmāk būs atļauts. Likums un konkrētie grozījumi.

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas traktortehnikai

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri būs jāsaņem lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas traktortehnikai. Atļaujas maksimālais termiņš būs 12 mēneši, līdz ar to vairs nebūs spēkā līdz šim izsniegtās beztermiņa atļaujas. Atļauju administrēs Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Ja traktortehnikai būs spēkā esoša valsts tehniskā apskate, sistēma atļauju ģenerēs automātiski. Bezmaksas atļauju varēs saņemt par traktortehniku (izņemot celšanas un citas speciālās pašgājējmašīnas), kas ir vai nav aprīkota ar maināmu tehnoloģisko agregātu vai maināmu velkamo iekārtu un nav paredzēta kravas pārvadāšanai un kuras kopējie parametri nepārsniedz:

  1. faktisko masu 48 t,
  2. augstumu 4,5 m,
  3. platumu 5 m,
  4. garumu 24 m,
  5. ass slodzi 12 t,
  6. traktortehnikas sastāvu, ja piekabes platums nepārsniedz 3 metrus.

Šādus nosacījumus nosaka grozījumi divos noteikumos: 

  • noteikumos par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem;
  • un noteikumos par liegabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem.