TR reģistrācija
Traktori

Līdz 2021. gada beigām ir iespēja piereģistrēt traktorus ar pārejas perioda motoriem, bet traktortehnikai (izņemot lauksaimniecības traktorus) pārejas periods jaudas grupā no 56 līdz 130 KW ir pagarināts līdz 2022.gada 31. septembrim.

V motoru izmešu posma prasības spēkā visās motoru kategorijās ir no 2020.gada. Šobrīd ir iespēja līdz 31.decembrim reģistrēt traktorus, kam ir uzstādīti pārejas perioda motori, kas atbilst iepriekšējā izmešu posma prasībām.

Tāpat traktoriem, kas reģistrējami līdz 31. decembrim ir jābūt veiktai vismaz tehnisko datu salīdzināšanai (uzsāktai reģistrācijai), tad reģistrāciju varēs pabeigt nākamajā gadā. No Eiropas komisijas tika saņemts regulas grozījumu projekts, kas paredzēja šo termiņu pagarināt vēl par 6mēnešiem, bet līdz šim brīdim grozījumi vēl nav apstiprināti un par to virzību sīkākas informācijas nav.

Motoru izmešu prasības traktoriem noteiktas 2018. gada 12. februāra regulā 2018/985 ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina, iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to motoru ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju, un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/96.

Savukārt  pārējo traktortehniku ar pārejas perioda motoriem, kas atbilst iepriekšējā IV izmešu posma prasībām jaudas kategorijā no 56 līdz 130KW būs iespēja reģistrēt līdz 2022. gada 31. septembrim. Motoru izmešu prasības traktortehnikai noteiktas 2016. gada 14. septembra regulā 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK.

Dzinēja jauda P (kW)

V posms datumi (motoru laišana tirgū)

Apakškategorija

Marķējums saskaņā ar 2017/656

0<P<8

01.01.2019

NRE-v-1

EV1

8≤P<19

01.01.2019 

NRE-v-2

EV2

19≤P<37

01.01.2019

NRE-v-3

EV3

37≤P<56

01.01.2019 

NRE-v-4

EV4

56≤P<130

01.01.2020

NRE-v-5

EV5

130≤P≤560

01.01.2019

NRE-v-6

EV6

P > 560

01.01.2019

NRE-v-7

EV7